Strona główna
Komunikaty
Cele i zadania
Zarząd
Członkowie
Terminarz spotkań
Kronika
Publikacje
Galeria zdjęć
Wsparcie finansowe
Kontakt
ESSLLI 2012, Opole, Poland
www.esslli2012.pl
Członkowie GLLI:
mgr Ireneusz Bihun, doktorant w Instytucie Filozofii, Uniwersytet Opolski
dr Zbigniew Bonikowski, Instytut Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Opolski
dr Edward Bryniarski, Instytut Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Opolski
dr hab. Dorota Brzozowska, Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Opolski
prof. dr hab. Wojciech Chlebda, Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej, Uniwersytet Opolski
prof. dr hab. Andrzej Ciuk, Instytut Filologii Angielskiej, Uniwersytet Opolski
prof. dr hab. Janusz Czelakowski, Instytut Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Opolski
dr hab. Elżbieta Dąbrowska, prof. UO, Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Opolski
prof. dr hab. Stanisław Gajda, Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Opolski
dr Wacław Grzybowski, Instytut Filologii Angielskiej, Uniwersytet Opolski
mgr Jacek Jędrzejowski, Uniwersytet Opolski
prof. dr hab. Adam Grobler, Instytut Filozofii, Uniwersytet Opolski
dr Zofia Kostrzycka, Politechnika Opolska
dr inż. Marek Krótkiewicz, Politechnika Opolska
dr Piotr Leśniak, Instytut Filozofii, Uniwersytet Opolski
dr hab. Marzena Makuchowska, Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Opolski
mgr Władysław Makuchowski, Instytut Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Opolski
mgr Paweł Modrzejewski, doktorant w Instytucie Filozofii, Uniwersytet Opolski
dr Joanna Napiórkowska-Sitko, Instytut Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Opolski
dr hab. Anna Pietryga, Instytut Filozofii, Uniwersytet Opolski
dr hab. Robert Sochacki, Instytut Filozofii, Uniwersytet Opolski
dr Jacek Waldmajer, Instytut Filozofii, Uniwersytet Opolski
mgr Krystian Wojtkiewicz, Politechnika Opolska
ks. prof. dr hab. Kazimierz Wolsza, Wydział Teologiczny, Uniwersytet Opolski
prof. dr hab. Urszula Wybraniec-Skardowska, Uniwersytet Opolski