Strona główna
Komunikaty
Cele i zadania
Zarząd
Członkowie
Terminarz spotkań
Kronika
Publikacje
Galeria zdjęć
Wsparcie finansowe
Kontakt
ESSLLI 2012, Opole, Poland
www.esslli2012.pl
Inauguracyjne posiedzenie opolskiej Grupy Logiki, Języka i Informacji

W dniu 14 stycznia 2010r. w gmachu Collegium Maius Uniwersytetu Opolskiego (UO) odbyło się pierwsze, uroczyste posiedzenie opolskiej Grupy Logiki, Języka i Informacji. W pięknej, zabytkowej Sali Plafonowej zebrało się grono założycielskie Grupy wraz z zaproszonymi na tę uroczystość gośćmi: prof. dr hab. Piotrem Wieczorkiem, Prorektorem UO ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, dziekanami wydziałów, dyrektorami instytutów i profesorami. W spotkaniu udział wzięli adiunkci i doktoranci zainteresowani działaniem Grupy.

Po krótkim powitaniu przez prof. prof. Urszulę Wybraniec Skardowską i Janusza Czelakowskiego, głos zabrał prof. Wieczorek, który w swoim wystąpieniu poparł ideę powołania Grupy, widząc w niej jedną z form działania służącą nawiązaniu szerszej współpracy między akademickim środowiskiem opolskim, a innymi ośrodkami krajowymi i, zwłaszcza, liczącymi się ośrodkami europejskimi. Wyraził przekonanie, że działalność Grupy mocniej zaznaczy obecność UO na mapie naukowej Europy. W tym też kontekście wsparł starania Grupy o organizację na UO w 2012 lub 2013r., Europejskiej Szkoły Logiki, Języka i Informacji pod auspicjami FoLLI.

Głos zabrał następnie prof. Janusz Czelakowski. W wystąpieniu zaznaczył, że do obecnego spotkania Grupa Opolska była bytem wirtualnym, pomyślanym. Od spotkania uzyskuje ona inną formę istnienia – bytu, w którym wszyscy zebrani współistnieją i partycypują. Podkreślił, że "ważne jest byśmy wyszli z tej sali z przekonaniem, że powstała rzecz godna uwagi, nad którą warto od czasu do czasu się pochylić".

Prof. Czelakowski przedstawił w skrócie szereg przyczyn i impulsów, które doprowadziły do powołania Grupy. Wskazał na bogate tradycje logiczne i lingwistyczne oraz istnienie silnego zaplecza naukowego na UO. Ważny impuls to perspektywa szerszego włączenie się logicznych i lingwistycznych środowisk opolskich w struktury ogólnoeuropejskie, w tym w pracę towarzystw i fundacji od lat obecnych w Europie. W tym kontekście podkreślił znaczenie Fundacji Logiki, Języka i Informacji (FoLLI), działającej od lat w Amsterdamie. Dotychczasowa działalność naukowa i organizacyjna FoLLI bardzo pozytywnie odcisnęła się na europejskim życiu naukowym.

W dalszej części odczytano niezwykle ciepły i serdeczny list powitalny od prof. Johana van Benthema z Amsterdamu, twórcy Instytutu Logiki, Języka i Informacji i założyciela FoLLI.

Dokonano też prezentacji nowo założonej witryny internetowej opolskiej Grupy Logiki, Języka i Informacji.

Przedstawiono formy i plan działania Grupy na pierwsze półrocze 2010r., w tym listę wizyt w Opolu znakomitych polskich specjalistów, zaproszonych z odczytami na kolejne posiedzenia Grupy.

W drugiej części spotkania prof. Anna Pietryga z Instytutu Filozofii UO wygłosiła odczyt pt. Czego brak w gramatyce Montague?

Po referacie wywiązała się emocjonująca i wielowątkowa dyskusja dotycząca wielu aspektów badań nad językiem naturalnym, językami sztucznymi oraz tzw. językami mieszanymi. Przykładem tego ostatniego jest język polski wzbogacony o język symboliczny współczesnej matematyki. Podkreślono nieusuwalność języka naturalnego z wszelkiego poważnego dyskursu naukowego. Fakt ten nie wyklucza języków sztucznych jako efektywnego narzędzia naukowego. Podkreślono żywotność i elastyczność tzw. tradycyjnej gramatyki języków naturalnych poprzez ścisłe jej powiązanie z ontologią. Uwypuklono specyfikę języków naturalnych z ich naturalną metaforycznością. Fakt ten i szereg innych czynników należy brać pod uwagę w próbach budowy formalnie zorientowanej gramatyki ufundowanej na ontologii sytuacji, czy teorii mnogości.