Strona główna
Komunikaty
Cele i zadania
Zarząd
Członkowie
Terminarz spotkań
Kronika
Publikacje
Galeria zdjęć
Wsparcie finansowe
Kontakt
ESSLLI 2012, Opole, Poland
www.esslli2012.pl
Drugie spotkanie GLLI
prof. Muszyński

W dniu 18 lutego 2010r. o godz. 12:30 w Auli Błękitnej Collegium Maius Uniwersytetu Opolskiego (UO) odbył się, zorganizowany przez Grupę Logiki, Języka i Informacji oraz Opolski Oddział Polskiego Towarzystwa Filozoficznego otwarty, interdyscyplinarny wykład prof. dr hab. Zbysława Muszyńskiego z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej pt. Problem naturalizacji komunikacji. Znaczenie i informacja w świecie związków przyczynowych

Prof. Urszula Wybraniec-Skardowska powitała licznie przybyłych gości, studentów, doktorantów, sympatyków i członków Grupy OOPTF, w tym, szczególnie gorąco, prelegenta – Profesora Zbysława Muszyńskiego. Następnie prof. dr hab. Zbysław Muszyński wygłosił wykład.

Po odczycie wywiązała się wieloaspektowa dyskusja dotycząca koncepcji naturalizacji komunikacji. W dyskusji tej podjęto takie wątki jak: problem naturalizacji komunikowania, kognitywne założenia koncepcji naturalizacji komunikacji, w szczególności założenia o indywidualizmie, potrzebę uwzględnienia szerokiego spektrum w badaniach nad naturalizacją komunikacji oraz cybernetyczne aspekty badań nad jej naturalizacją. Następnie, prof. Urszula Wybraniec-Skardowska zaprosiła osoby zainteresowane działalnością Grupy Logiki, Języka i Informacji na spotkanie Grupy do Sali Plafonowej Collegium Maius UO.

W pierwszej części spotkania prof. Janusz Czelakowski poprosił o przejrzenie zawartości strony internetowej Grupy i przekazanie uwag lub komentarzy dotyczących treści zamieszczonych na stronie oraz poinformował, że Grupa ma swoje logo. Następnie zwrócił uwagę na aspekt finansowy działania Grupy. Poinformował, że Grupa będzie się starać o pozyskanie grantów unijnych podkreślając, że prof. Johan van Benthem przesłał pewne propozycje. W dalszej części przedstawił plan wykładów w bieżącym roku akademickim oraz propozycje wykładów w październiku i grudniu następnego roku akademickiego.

W drugiej części, dotyczącej działalności naukowej Grupy, prof. Urszula Wybraniec-Skardowska zaproponowała, aby na każdym spotkaniu omawiać wybrane zagadnienia ze styku logiki, informatyki i języka. Ponadto zaproponowała, aby w trakcie kolejnego spotkania omówić wybrany artykuł z książki Informal Logic and Argumentation Theory. Doktorant z Instytutu Filozofii wyraził gotowość do zreferowania pewnego artykułu.

W trakcie dyskusji dr Marek Krótkiewicz oraz mgr Krystian Wojtkiewicz zasygnalizowali, iż pracują nad projektem semantycznej bazy wiedzy w zakresie: 1) podziału wiedzy na “rdzeń ontologiczny” zawierający informacje o dopuszczalnych i niedopuszczalnych powiązaniach pomiędzy pojęciami, 2) metajęzyka (języka wewnętrzny) jako medium komunikacyjne bazy wiedzy oraz 3) faktów i reguł zapisanych w obiektowo zorientowanej strukturze o postaci SPO (Subject-Predicate-Object) jako alternatywie do istniejących systemów lingwistycznych. Wyrazili oni gotowość do zreferowania zarysów ich projektu w trakcie kwietniowego spotkania Grupy.