Strona główna
Komunikaty
Cele i zadania
Zarząd
Członkowie
Terminarz spotkań
Kronika
Publikacje
Galeria zdjęć
Wsparcie finansowe
Kontakt
ESSLLI 2012, Opole, Poland
www.esslli2012.pl
Trzecie spotkanie GLLI
prof. Tokarz

W dniu 18 marca 2010r., o godz. 12:30, w Auli Błękitnej Collegium Maius Uniwersytetu Opolskiego (UO) odbył się, zorganizowany przez Grupę Logiki, Języka i Informacji, Instytut Psychologii UO oraz Opolski Oddział Polskiego Towarzystwa Psychologicznego otwarty, interdyscyplinarny wykład prof. dra hab. Marka Tokarza z Uniwersytetu Śląskiego pt. Argumentacja z perspektywy teorii perswazji.

Prof. Urszula Wybraniec-Skardowska powitała Panią dr Annę Bronowicką – Wicedyrektor Instytutu Psychologii UO, Panią dr Małgorzatę Przepiórę-Kapustę – Przewodniczącą Opolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Panią dr Annę Bokszczanin – Prodziekan Wydziału Historyczno-Pedagogicznego oraz licznie przybyłych gości, studentów i doktorantów, w tym, szczególnie gorąco, Prelegenta – Profesora Marka Tokarza.

Prof. Janusz Czelakowski przedstawił sylwetkę naukową prelegenta. Następnie Profesor Marek Tokarz wygłosił interesujący wykład, przybliżając słuchaczom problematykę dwutorowości przekazu perswazyjnego.

Po odczycie wywiązała się dyskusja. W dyskusji podjęto takie wątki jak: argumentacja i perswazja, dyskusja merytoryczna i niemerytoryczna, tor centralny i peryferyjny przekazu perswazyjnego, manipulacja oraz samoocena w komunikacji.

Kończąc otwarte spotkanie, Prof. Janusz Czelakowski zaprosił zgromadzone osoby na wykład kwietniowy prof. dra hab. Wojciecha Suchonia oraz osoby zainteresowane działalnością Grupy Logiki, Języka i Informacji na spotkanie Grupy do Sali Plafonowej Collegium Maius UO.

Prof. Urszula Wybraniec-Skardowska powitała osoby przybyłe na spotkanie Grupy GLLI oraz poprosiła Pana Mgra Ireneusza Bihuna o przedstawienie referatu. Pan Mgr Ireneusz Bihun omówił artykuł Tomasza Zarębskiego pt. "Toulmin's Model of Argument and the Logic of Scientific Discovery" opublikowany w Informal Logic and Argumentation Theory, STUDIES IN LOGIC, GRAMMAR AND RHETORIC 16 (29) 2009, 269-283. Po referacie podjęto dyskusję nt. Toulminowskiego modelu argumentu.