Strona główna
Komunikaty
Cele i zadania
Zarząd
Członkowie
Terminarz spotkań
Kronika
Publikacje
Galeria zdjęć
Wsparcie finansowe
Kontakt
ESSLLI 2012, Opole, Poland
www.esslli2012.pl
Czwarte spotkanie GLLI
prof. Suchoń

Spotkanie w dniu 15-go kwietnia, w Auli Błękitnej Collegium Maius Uniwersytetu Opolskiego (UO), prof. Urszula Wybraniec-Skardowska poprzedziła słowami: „Nasze dzisiejsze spotkanie z Prof. Wojciechem Suchoniem z Uniwersytetu Jagiellońskiego odbywa się w dniu szczególnym, gdy w Polska staje w obliczu swoistej logiki dziejów, gdy w Polsce trwa żałoba narodowa, gdy wszyscy jesteśmy wstrząśnięci tragedią, która miała miejsce w Smoleńsku, społeczność naszego uniwersytetu, profesorowie, studenci oraz my, członkowie Grupy Logiki, Języka i Informacji.
Kilka dni temu zmarł też prof. Stanisław Kochman, były rektor naszej uczelni. Jego osiągnięcia stanowią jeden z naukowych filarów Grupy.
Pochylmy się nad ofiarami tragedii, nad tymi, którzy odeszli. Uczcijmy ich pamięć chwilą ciszy”.

Następnie prof. Janusz Czelakowski, poprzedzając właściwą część spotkania – odczyt prof. Suchonia Logika oczyma logika i przedstawienie sylwetki naukowej prelegenta – powiedział: „Nasze dzisiejsze spotkanie dotyczy spraw ważnych i poważnych, dotyczy logiki, dyscypliny leżącej u podstaw i źródeł poznania naukowego. Logika pozwala poruszać się w świecie, nadawać sens naszym działaniom. Dzięki niej świat nie jawi się jako chaotyczne i bezkształtne uniwersum wiązek wrażeń i przeżyć. Można powiedzieć, że logika to metoda dochodzenia do ukrytego porządku świata, ujawniania jego wewnętrznego ładu. Mówi się o tzw. czynnościach poznawczych i ich źródłach. Logika bada, kiedy owe czynności poznawcze są niezawodne. Sama logika nie ustanawia prawd o świecie w postaci praw naukowych, jakimi są, na przykład, prawa grawitacji. Logika, mimo znanych ograniczeń, jest jedynie skutecznym narzędziem dochodzenia do prawdy. Więcej dowiemy się od naszego znakomitego gościa, prof. Wojciecha Suchonia z UJ”.

Profesor Wojciech Suchoń wygłosił porywający wykład dotyczący tego, czym jest współcześnie logika, celów, dla których uprawia się logikę oraz trzech pól badawczych właściwych logice (syntaktyki, semantyki i pragmatyki). Pełny tekst odczytu jest dostępny tutaj.

Po odczycie wywiązała się dyskusja. W dyskusji podjęto takie wątki jak: logika jako coś, co jest wspólne jednostkom ludzkim, język potoczny, język logiczny a język literacki, potrzeba logicznej analizy języka literackiego oraz rozwój samej logiki.

W drugiej części spotkania o charakterze seminaryjnym, w Sali Plafonowej, dr inż. Marek Krótkiewicz oraz mgr inż. Krystian Wojtkiewicz z Uniwersytetu Opolskiego przedstawili projekt pewnej semantycznej bazy wiedzy. W wystąpieniu omówili podstawowe pojęcia związane z jej strukturą i konstrukcją (rdzeń ontologiczny, metajęzyk, i sieć semantyczna), obszar dziedzinowy, w którym projekt może być usytuowany oraz pewne aspekty modelowania związane z projektem bazy.

Po referacie wywiązała się bardzo żywa dyskusja dotyczącą przedstawionego projektu i jego rozmaitych aspektów: logicznych, informatycznych oraz lingwistycznych.