Strona główna
Komunikaty
Cele i zadania
Zarząd
Członkowie
Terminarz spotkań
Kronika
Publikacje
Galeria zdjęć
Wsparcie finansowe
Kontakt
ESSLLI 2012, Opole, Poland
www.esslli2012.pl
Piąte spotkanie GLLI
prof. Jadacki

Dnia 20 maja 2010r., w Auli Błękitnej Collegium Maius Uniwersytetu Opolskiego (UO), miała miejsce, w ramach Złotej Serii Wykładów Otwartych pod Patronatem JM Rektor Uniwersytetu Opolskiego, prelekcja prof. dr hab. Jacka Jadackiego pt. Co to jest i do czego służy semantyka.

Prof. dr hab. inż. Piotr Wieczorek, Prorektor UO ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, powitał w imieniu władz uczelni, całej społeczności akademickiej i własnym Profesora Jacka Jadackiego.

Prof. dr hab. Janusz Czelakowski podziękował Panu Prorektorowi UO za powitanie prelegenta oraz zwrócił uwagę na to, że odczyty w ramach Złotej Serii Wykładów Otwartych na stałe wpisały się w historię i tradycję Uniwersytetu Opolskiego. Podkreślił, że dzięki wykładom organizowanym w ramach tej serii mamy możliwość obcowania z różnymi wybitnymi reprezentantami nauki polskiej i światowej. Ponadto, Profesor Janusz Czelakowski podkreślił, że odczyt Profesora Jacka Jadackiego wpisuje się w tematykę naukową Grupy Logiki, Języka i Informacji oraz, że Grupa ta, ukonstytuowana w styczniu br., organizuje - co miesiąc - wykłady wybitnych przedstawicieli nauki.

Prof. dr hab. Urszula Wybraniec-Skardowska przedstawiła sylwetkę prelegenta - wybitnego muzyka-pianisty, filozofa, logika i kontynuatora tradycji Szkoły Lwowsko-Warszawskiej.

Następnie Profesor Jacek Jadacki wygłosił wykład, w którym wyeksponował oraz omówił trzy następujące znaczenia słowa "semantyka":
(a) semantyka to teoria relacji zachodzących między językiem danej teorii, a dziedziną tej teorii,
(b) semantyka (semantyka pewnej teorii T) to dziedzina teorii T,
(c) semantyka (semantyka pewnej teorii T) to teoria dziedziny teorii T.

Po odczycie oraz dyskusji Profesor Jacek Jadacki spotkał się z przedstawicielami władz uczelni oraz wziął udział w spotkaniu-seminarium Grupy Logiki, Języka i Informacji. Na spotkaniu Grupy podjęto dyskusję dotyczącą niektórych wątków zarysowanych w "złotym" wykładzie.