Strona główna
Komunikaty
Cele i zadania
Zarząd
Członkowie
Terminarz spotkań
Kronika
Publikacje
Galeria zdjęć
Wsparcie finansowe
Kontakt
ESSLLI 2012, Opole, Poland
www.esslli2012.pl
Siódme spotkanie GLLI
prof. Johan van Benthem

Johan van Benthem, profesor Uniwersytetu w Amsterdamie i Uniwersytetu Stanforda (USA), w dniu 14 października 2010r. wygłosił w Opolu wykład pt. Logic as a Theory of Intelligent Interaction. Wykład, pod patronatem JM Rektor Uniwersytetu Opolskiego, odbył się w Auli Błękitnej Collegium Maius Uniwersytetu Opolskiego w ramach cyklu Złotej Serii Wykładów Otwartych.

Na wstępie, prof. dr hab. inż. Piotr Wieczorek, Prorektor UO ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, powitał gościa i zgromadzone osoby w imieniu władz uczelni i opolskiej społeczności akademickiej.

Prof. Urszula Wybraniec-Skardowska powitała Prelegenta w imieniu opolskiej Grupy Logiki, Języka i Informacji, dziękując za przyjęcie zaproszenia przyjazdu do Opola i podkreślając, iż wykład gościa inicjuje działalność Grupy w nowym roku akademickim. Profesor Skardowska powitała też wszystkich, licznie przybyłych zaproszonych gości oraz studentów.

Prof. dr hab. Janusz Czelakowski przybliżył zebranym sylwetkę naukową prelegenta.

Wykład prof. van Benthema dotyczył związków między logiką a procesami przepływu informacji w aktach komunikowania oraz dynamiczno-epistemicznych aspektów tych procesów. W ramach wygłoszonego, interakcyjnego wykładu zostały omówione podstawowe idee, założenia, perspektywy oraz kierunki rozwoju logiki dynamiczno-epistemicznej. Wiedza kształtuje się poprzez pytania, dowody i doświadczenie. Podkreślono wagę źródeł logiki w ujęciu dynamicznym, tj. obserwacji i dedukcji, pytań i odpowiedzi (komunikacji w ogólności) oraz dynamiki procesów uczenia się. Omówiono rolę dynamicznego ujęcia logiki dla lingwistyki (znaczenie kształtowane poprzez modele teorii gier) i filozofii (wiedza jako przekonanie odporne w procesach przepływu informacji i komunikacji). Podkreślono rolę badań w zakresie psychologii poznawczej, badań nad mózgiem i eksperymentalnych studiów tyczących zależności logiki i gier.

Wykład, przedstawiony w przystępny sposób, „okraszony” ciekawymi przykładami i znakomicie przyjęty przez zebranych, zakończyła żywa dyskusja, w której podniesiono szereg kwestii zarysowanych przez prof. van Benthema.

Po wykładzie prof. Johan van Benthem spotkał się z przedstawicielami władz uczelni oraz wziął udział w otwartym spotkaniu-seminarium opolskiej Grupy Logiki, Języka i Informacji

Na spotkaniu Grupy kontynuowano dyskusję dotyczącą pewnych aspektów złotego wykładu, m.in. procesów przekazu informacji jako szeroko rozumianych działań językowych (werbalnych i poza werbalnych, świadomych i nieświadomych) i ich związków z pragmatyką, psychologią, teorią działania i teorią gier. Odniesiono się też do ogólnej kondycji logiki i prób wyjścia poza istniejące ograniczenia.