Strona główna
Komunikaty
Cele i zadania
Zarząd
Członkowie
Terminarz spotkań
Kronika
Publikacje
Galeria zdjęć
Wsparcie finansowe
Kontakt
ESSLLI 2012, Opole, Poland
www.esslli2012.pl
Ósme spotkanie GLLI
prof. Grobler

W dniu 18 listopada 2010, o godz. 12:30 w Auli Błękitnej Collegium Maius Uniwersytetu Opolskiego, prof. dr hab. Adam Grobler (Uniwersytet Opolski) wygłosił wykład p.t. Jak być koherentnym pragmatycznym realistą. Wykład odbył się w ramach kolejnego spotkania Grupy Logiki, Języka i Informacji (GLLI).

Prelegenta, zgromadzonych gości i studentów powitał. prof. dr hab. Janusz Czelakowski. W swojej wypowiedzi podkreślił, że wykład Profesora Adama Groblera wpisuje się w obchody Światowego Dnia Filozofii.

Prof. dr hab. Urszula Wybraniec-Skardowska przybliżyła zebranym sylwetkę naukową Profesora Groblera jako wybitnego polskiego filozofa, zajmującego się zagadnieniami dotyczącymi problematyki prawdy i metodologii nauk. Zwróciła uwagę, że Prelegent jest autorem kilku książek (w tym trzech wyróżnionych ważnymi nagrodami naukowymi), tłumaczem filozoficznych rozpraw anglojęzycznych i Przewodniczącym Komitetu Nauk Filozoficznych Polskiej Akademii Nauk.

Prof. dr hab. Adam Grobler przedstawił w wykładzie własną koncepcję prawdy, łączącą w sobie trzy znane stanowiska epistemologiczne związane z tym pojęciem: klasyczne, koherencyjne i pragmatystyczne. Omówiono powyższe podejścia oraz związane z nimi kwestie sporne. Przedstawiony został argument, na mocy którego realizm ma uzasadnienie pragmatyczne; przykładem jest realizm wewnętrzny Putnama. Profesor Grobler zwrócił uwagę na pragmatyczne i realistyczne wyjaśnienie koherencji oraz na to, iż pragmatyzm dopuszcza korespondencję jako pojęcie idealizacyjne, przy czym ocena prawomocności idealizacji zależy zarówno od względów pragmatycznych, jak i realistycznych.

Po wykładzie wywiązała się żywa dyskusja nawiązująca do zagadnień poruszonych w referacie. Dyskusja była kontynuowana w drugiej części spotkania, na seminarium GLLI, które odbyło się w Sali Plafonowej Collegium Maius UO z udziałem Profesora Groblera.

Po dyskusji członkowie Grupy GLLI omówili sprawy organizacyjne, w szczególności stan przygotowań związanych z organizacją grudniowego wykładu prof. Edwarda Zalty.