Strona główna
Komunikaty
Cele i zadania
Zarząd
Członkowie
Terminarz spotkań
Kronika
Publikacje
Galeria zdjęć
Wsparcie finansowe
Kontakt
ESSLLI 2012, Opole, Poland
www.esslli2012.pl
Dziesiąte spotkanie GLLI
prof. Woleński

W dniu 11 stycznia 2011 roku o godz. 12:30 odbyło się w sali nr 20 budynku Collegium Civitas, pierwsze w nowym roku kalendarzowym, a już dziesiąte z kolei, spotkanie członków i sympatyków Grupy Logiki, Języka i Informacji (GLLI). Jego współorganizatorem był Opolski Oddział Polskiego Towarzystwa Filozoficznego.

Gościem specjalnym był prof. dr hab. Jan Woleński (Uniwersytet Jagielloński), który wygłosił wykład pt. Logika i poznanie.

Na wstępie, prof. dr hab. Urszula Wybraniec-Skardowska, prof. dr hab. Janusz Czelakowski i dr Grzegorz Francuz (Przewodniczący Opolskiego Oddziału PTF) powitali prelegenta, zgromadzonych gości i studentów oraz podziękowali Profesorowi za przyjęcie zaproszenia do wygłoszenia wykładu w Opolu. Następnie prof. dr hab. Urszula Wybraniec-Skardowska przedstawiła sylwetkę naukową prelegenta.

W pierwszych słowach, prof. dr hab. Jan Woleński podziękował za zaproszenie do wygłoszenia wykładu oraz podkreślił istotność i ważność organizowania wykładów interdyscyplinarnych. Odwołując się do Szkoły Lwowsko-Warszawskiej, podkreślił, że ludzkie czynności poznawcze w bardzo ścisły sposób zależą od logiki. Następnie omówił logikę w szerszym tego słowa znaczeniu – konstytuowaną przez trzy jej działy (semiotykę, logikę formalna oraz metodologię nauk), podkreślając, że logika formalna jest pewnego rodzaju „osią”. Omawiając poznanie podkreślił, że należy odróżnić proces poznania i wytwór tego poznania, czyli poznawanie i wiedzę jako wytwór tego poznania. Przedstawione zostały pewne koncepcje kognitywne dotyczące dedukcji jako rzeczywistej operacji poznawczej oraz pewne rozróżnienie logiki, mianowicie logiki docens (teoria logiczna) i logiki utens (logika użytkowa, stosowana). W kontekście tej drugiej wskazana została pewna własność gatunkowa – kompetencja logiczna na wzór idei Noam’a Chomsky’ego (kompetencji językowej), podporządkowana skutecznej ochronie posiadanych zasobów informacyjnych, Ponadto omawiane było zagadnienie genezy logiki, a w tym kontekście różne pojęcia informacji.

Po wykładzie wywiązała się żywa dyskusja nawiązująca do zagadnień omawianych w trakcie wykładu. Niektóre z wątków zarysowanych w wykładzie podjęto na otwartym spotkaniu-seminarium opolskiej Grupy Logiki, Języka i Informacji, w którym czynny udział wziął profesor Jan Woleński

W trakcie wizyty w Uniwersytecie Opolskim profesor Woleński udzielił wywiadu dla Polskiego Radia w Opolu.