Strona główna
Komunikaty
Cele i zadania
Zarząd
Członkowie
Terminarz spotkań
Kronika
Publikacje
Galeria zdjęć
Wsparcie finansowe
Kontakt
ESSLLI 2012, Opole, Poland
www.esslli2012.pl
Wizyta delegacji z Amsterdamu

W dniach 23-26 stycznia, 2011r. Grupa Logiki, Języka i Informacji (GLLI) gościła w Opolu przedstawicieli Standing Committee Europejskich Szkół Logiki, Języka i Informacji (ESSLLI) z Amsterdamu: prezesa - profesora Paula Dekkera i profesor Sophię Katrenko. Wizyta gości, tzw. site-visit, miała na celu weryfikację zgodności zgłoszonego przez GLLI projektu organizacji 24-ej Szkoły ESSLLI’2012 w Opolu z danymi rzeczywistymi uwzględnianymi w tym projekcie; projekt ten znalazł wcześniej wstępną akceptację ze strony Standing Committee.

Wizyta gości rozpoczęła się od oficjalnego spotkania z profesorem Piotrem Wieczorkiem, prorektorem Uniwersytetu Opolskiego do spraw nauki i współpracy z zagranicą, z udziałem kierujących Grupą GLLI profesorów: Janusza Czelakowskiego i Urszuli Wybraniec-Skardowskiej, oraz profesor Anny Pietrygi, proponowanej jako local co-chair of the Programme Committee ESSLLI’2012 w Opolu. Na spotkaniu ustalono warunki wzajemnej współpracy oraz wsparcia ze strony władz Uniwersytetu Opolskiego w organizacji Szkoły w Opolu w 2012 r.

Profesor Paul Dekker wręczył rektorowi Piotrowi Wieczorkowi oficjalny dokument przyznający organizację ESSLLI’2012 Uniwersytetowi Opolskiemu i wyłonionemu z GLLI Komitetowi Organizacyjnemu Szkoły. ESSLLI odbędzie się w dniach 6 – 17 sierpnia 2012 roku.

Po wizycie u rektora Wieczorka goście spotkali się z szerokim gronem członków GLLI. Dokonano wówczas ważnych i konkretnych ustaleń dotyczących organizacji, po raz pierwszy w Polsce, 24-ej Europejskiej Szkoły ESSLLI właśnie Opolu.

W następnym dniu wizyty delegacji ze Standing Committe dokonano lustracji obiektów campusu uniwersyteckiego i opolskiego teatru, tj. miejsc, gdzie odbędzie się ESSLLI (wykładowych sal audytoryjnych i sal mniejszych, pomieszczeń w domach akademickich, dużych sal przeznaczonych na otwarte wykłady wieczorne, itp.). Odbyło się również spotkanie gości z kierownictwem Centrum Informatycznego Uniwersytetu Opolskiego, oferującego uczestnikom Szkoły nieodpłatny dostęp do bezprzewodowego Internetu na terenie campusu.

Delegacja z Amsterdamu odwiedziła też: a) pałac w Kamieniu Śl. na Opolszczyźnie, przewidziany w projekcie jako miejsce uroczystego zebrania i party dla wykładowców, organizatorów warsztatów ESSLLI’2012 i zaproszonych gości, b) miejsce w Opolu, gdzie planuje się organizację party dla wszystkich uczestników Szkoły.

Wizytacja przebiegała w ciepłej, serdecznej atmosferze i wytyczyła konkretne zadania stojące przed Komitetem Organizacyjnym ESSLLI’2012 w Opolu, wyłonionym z Opolskiej Grupy GLLI w składzie:

  • Prof. Janusz Czelakowski,
  • Prof. Urszula Wybraniec-Skardowska,
  • Dr Edward Bryniarski,
  • Dr Zofia Kostrzycka,
  • Dr Joanna Napiórkowska,
  • Dr Robert Sochacki.