Strona główna
Komunikaty
Cele i zadania
Zarząd
Członkowie
Terminarz spotkań
Kronika
Publikacje
Galeria zdjęć
Wsparcie finansowe
Kontakt
ESSLLI 2012, Opole, Poland
www.esslli2012.pl
Jedenaste spotkanie GLLI
prof. Wieczorek

W dniu 22 lutego 2011 roku gościem Grupy Logiki, Języka i Informacji przy UO był prof. dr hab. Krzysztof Wieczorek z Uniwersytetu Śląskiego. Współgospodarzami spotkania z Profesorem były Instytuty Nauk Politycznych oraz Filozofii UO. W Sali nr 20 Collegium Civitas Uniwersytetu Opolskiego o godz. 12:30 prof. Wieczorek przedstawił odczyt p.t. Język dyskursu politycznego w Polsce posttotalitarnej.

Po krótkim powitaniu i wprowadzeniu w tematykę odczytu dokonanego przez prof. Janusza Czelakowskiego, głos zabrała prof. Urszula Wybraniec-Skardowska, która przedstawiła drogę naukową prof. Wieczorka.

Na wstępie, prof. Wieczorek przywołał Państwo Platona i zawartą tam krytykę sztuk naśladowczych, w szczególności poezji. Istota krytyki, co stało się jasne z perspektywy XX-wiecznych badań kultury antycznej, zwierała się w tym, że język dyskursu poetyckiego czasów platońskich był czynnikiem zagradzającym i hamującym drogę wpływom dialektyki, wspartej na zupełnie innym użyciu języka, tj. poprzez odwołanie się do reguł intersubiektywnych (wymiana zdań między równorzędnymi partnerami). Prof. Wieczorek przywołał w tym kontekście badania Parry’ego, Harlocka i Onga. Ten ostatni wyróżnił trzy „moduły neotyczne”: oralność pierwotną (przed Platonem), oralność piśmienną (przed rewolucją technologiczną w zakresie mediów) oraz oralność wtórną (obecnie). Prelegent nakreślił najważniejsze cechy tych modułów.

W drugiej części wystąpienia, po naświetleniu z historycznej perspektywy roli i znaczenia pisma w kulturze polskiej oraz opisaniu cech języka polityki (redukcja funkcji opisowej i informacyjnej do niezbędnego minimum, rozbudowa funkcji perswazyjnej), prof. Wieczorek przeszedł do najważniejszego wątku: zbadaniu jak w wypowiedziach publicznych polityków III RP odzwierciedlają się najważniejsze cechy technologii słowa, dominującej w okresie oralności wtórnej, oraz ich wpływ na odbiór społeczny. Ta część wykładu, okraszona licznymi przykładami wypowiedzi, spotkała się z żywa reakcją słuchaczy.

Po wykładzie, w części seminaryjnej spotkania, prof. Wieczorek odpowiadał na liczne pytania członków Grupy Opolskiej, nawiązujące do wykładu.