Strona główna
Komunikaty
Cele i zadania
Zarząd
Członkowie
Terminarz spotkań
Kronika
Publikacje
Galeria zdjęć
Wsparcie finansowe
Kontakt
ESSLLI 2012, Opole, Poland
www.esslli2012.pl
Jedenaste spotkanie GLLI
prof. Skowron

W dniu 12 kwietnia 2011r. na zaproszenie Grupy Logiki, Języka i Informacji przy UO oraz dyrekcji Instytutu Matematyki i Informatyki UO przebywał na Uniwersytecie Opolskim prof. dr hab. Andrzej Skowron z Instytutu Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Profesor pełni tam funkcję kierownika Zakładu Logiki Matematycznej.

W Sali nr 20 Collegium Civitas Uniwersytetu Opolskiego o godz. 12:30 rozpoczęło się otwarte spotkanie z gościem, w trakcie którego prof. Skowron przedstawił odczyt pt. Technologia trafnych osądów.

Po krótkim powitaniu dokonanym przez prof. prof. Janusza Czelakowskiego i Urszulę Wybraniec-Skardowską, głos zabrał prof. Wiesław Szwast, dyrektor Instytutu Matematyki i Informatyki UO, który przedstawił sylwetkę naukową prof. Skowrona.

W swoim odczycie zaproszony gość omówił najważniejsze trendy w budowaniu systemów inteligentnych wysokiej jakości. Centralne znaczenie przypada technologii wyposażania systemu w umiejętności trafnych osądów ufundowanych na triadzie: interakcje, adaptacyjny osąd, baza wiedzy. Jest to tzw. Wisdom technology, w skrócie Wistech (bardziej szczegółowe jej naświetlenie zawarte jest w załączonych slajdach).

Znakomicie udokumentowane, wielowątkowe wystąpienie prof. Skowrona spotkało się z ogromnym zainteresowaniem. Niestety, krótki pobyt Profesora w Opolu nie pozwolił na szerszą dyskusje po referacie, Padło w niej jednak szereg ważnych uwag gościa dotyczących stanu i perspektyw stojących przed Artificial Intelligence.

Po referacie odbyło się, zgodnie z przyjętym zwyczajem, krótkie seminaryjne spotkanie Profesora z członkami Grupy Logiki, Języka i Informacji przy UO. Profesor Skowron odpowiadał na szereg pytań, nawiązujących do wykładu.