Strona główna
Komunikaty
Cele i zadania
Zarząd
Członkowie
Terminarz spotkań
Kronika
Publikacje
Galeria zdjęć
Wsparcie finansowe
Kontakt
ESSLLI 2012, Opole, Poland
www.esslli2012.pl
Piętnaste spotkanie GLLI
prof. Simons

Peter Simons, profesor Trinity College (Dublin, Irlandia), w dniu 18 października 2011r. wygłosił w Opolu wykład pt. On Multitudes (O wielościach). Wykład, zorganizowany przez Grupę Logiki, Języka i Informacji, odbył się w Sali Senatu Collegium Maius Uniwersytetu Opolskiego.

Na wstępie, prof. dr hab. Urszula Wybraniec-Skardowska i prof. dr hab. Janusz Czelakowski powitali gościa oraz przybyłą na wykład publiczność. Następnie prof. dr hab. Andrzej Ciuk, dyrektor Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Opolskiego, przedstawił sylwetkę naukową prelegenta. Prof. Peter Simons rozpoczynał pracę naukową jako wykładowca w Bolton Institute of Technology (obecnie University of Bolton), a następnie - przez wiele lat – pracował na Uniwersytecie w Salzburgu. Był profesorem wizytującym w University of California, Irvine i University of Texas. W latach 1995-2009 pracował jako profesor filozofii na Uniwersytecie w Leeds. Jest członkiem Akademii Brytyjskiej oraz Academia Europaea. Obecnie pracuje w Trinity College w Dublinie, gdzie jest kierownikiem Katedry Filozofii Moralnej.

W trakcie wykładu, profesor Peter Simons omówił pojęcie „wielości” jako pewnego kolektywu, który można uważać za nominalistyczny odpowiednik zbioru. Wyeksponował różnice pomiędzy zbiorami jako jednostkami abstrakcyjnymi, a wielościami jako mnogościami konkretnych, materialnych przedmiotów. Ponadto wskazał kilka powodów, dla których należy przyjąć istnienie takich przedmiotów jak „wielości” oraz omówił wybrane aksjomaty dotyczące wielości, podkreślając z jednej strony analogie do teorii zbiorów, a z drugiej – akcentując różnice.

Powyższe zagadnienia, tj. problem charakteru zależności między wielkościami, zbiorami oraz systemami Leśniewskiego ontologii i mereologii, wywołały żywą dyskusję po wykładzie. Prof. Simons, jest zdeklarowanym nominalistą – wszystko, co istnieje jest ulokowane w przyczynowym, czasowo i przestrzennie rozciągłym świecie. Ważnym rysem wykładu (oraz w dużej części dyskusji po nim) było zagadnienie konfrontacji postawy naturalistycznej i nominalistycznej, której emanacja jest teoria wielości, ze światem wytworów matematyki. Te ostatnie, w ujęciu platoników, są pozaczasowe i poza przestrzenne. (Matematycy mówią o zbiorach czystych, całkowicie pozbawionych jakichkolwiek odniesień do przedmiotów materialnych.) W trakcie wykładu przedstawiono szereg stanowisk w tej kwestii (Hilbert, Quine, Field, Leśniewski, Boolos i inni). Rozwiązanie zaproponowane przez prof. Simonsa polega na wprowadzeniu wielości wyższych rzędów jako konkretnych przedmiotów akceptowanych przez nominalistów. Wielości, podobnie jak zbiory, są kolekcjami ekstensjonalnymi. Siłą rzeczy, istotna część wykładu zajęło heurystyczne objaśnienie, na podstawie licznych przykładów, różnic i podobieństw między wielościami, zbiorami, kolektywami, populacjami i znaczeniami podobnych terminów pluralnych.

Dyskusja była kontynuowana na otwartym seminarium opolskiej Grupy Logiki, Języka i Informacji, z udziałem Gościa. Podniesiono w niej szereg wątków podniesionych w trakcie wykładu, głównie tyczących podstaw matematyki.