Strona główna
Komunikaty
Cele i zadania
Zarząd
Członkowie
Terminarz spotkań
Kronika
Publikacje
Galeria zdjęć
Wsparcie finansowe
Kontakt
ESSLLI 2012, Opole, Poland
www.esslli2012.pl
Szesnaste spotkanie GLLI
prof. Piłat

W dniu 8 listopada 2011 r. w sali nr 20 Collegium Civitas Uniwersytetu Opolskiego o godz. 12:30 odbyło się, zorganizowane przez Instytut Psychologii UO, Instytut Filozofii UO oraz Grupę Logiki, Języka i Informacji, spotkanie z prof. dr hab. Robertem Piłatem z Instytutu Filozofii i Socjologii PAN. Profesor Piłat wygłosił otwarty, interdyscyplinarny wykład O reprezentacyjnych i probabilistycznych modelach umysłu.

Po krótkim powitaniu przez prof. Wybraniec-Skardowską i prof. Janusza Czelakowskiego przybyłych na wykład gości, prof. Czelakowski przybliżył sylwetkę naukową prelegenta.

Wykład prof. dr hab. Roberta Piłata dotyczył dwóch konkurencyjnych typów modeli umysłów. Pierwszy z nich odwołuje się do reprezentacji umysłowych, a drugi – do dynamicznych własności procesów umysłowych, które mogą być opisane poprzez probabilistyczne przestrzenie stanów. Dynamiczne modele umysłu znacznie ograniczają zastosowanie pojęcia reprezentacji.

W trakcie prezentowania każdego z typów modeli umysłu, prelegent omówił ich zalety i wady, jak i różnice występujące między nimi. Różnice te zostały przedstawione na przykładzie modelu percepcji wzrokowej, odwołującego się do zjawiska przeszukiwania pola wzrokowego. W zakończeniu, prelegent zwrócił uwagę na potrzebę znalezienia nowego typu modeli umysłu, który łączyłby zalety obu wymienionych (i konkurencyjnych) typów modeli.

Po wykładzie wywiązała się długa dyskusja nawiązująca do tematyki referatu. Następnie, zgodnie z przyjętym zwyczajem, odbyło się seminaryjne spotkanie Gościa z członkami Grupy Logiki, Języka i Informacji, na którym kontynuowano dyskusję.