Strona główna
Komunikaty
Cele i zadania
Zarząd
Członkowie
Terminarz spotkań
Kronika
Publikacje
Galeria zdjęć
Wsparcie finansowe
Kontakt
ESSLLI 2012, Opole, Poland
www.esslli2012.pl
Siedemnaste spotkanie GLLI
prof. Dąbrowska

W ramach spotkań organizowanych przez Grupę Logiki, Języka i Informacji, w dniu 17 kwietnia 2012 r. gościem Grupy była pani prof. dr hab. Elżbieta Dąbrowska z Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Opolskiego, która wygłosiła wykład pt. Słowa, słowa, słowa... A rzeczywistość gdzie? Spotkanie z panią profesor, zapoczątkowane o godz. 12:30, miało miejsce w Sali Senatu w gmachu Collegium Maius Uniwersytetu Opolskiego.

Na wstępie prof. Janusz Czelakowski powitał prelegentkę i przybyłych gości oraz poinformował, że ostatnie miesiące są wypełnione przygotowaniami do ważnego wydarzenia, jakim będzie 24 Europejska Letnia Szkoła Logiki, Języka i Informacji (ESSLLI 2012), współorganizowana przez Grupę Logiki, Języka i Informacji przy Uniwersytecie Opolskim oraz Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Szkoła odbędzie się w murach Uniwersytetu Opolskiego w dniach 6 - 17 sierpnia 2012. Prof. Czelakowski podkreślił zwłaszcza rolę Towarzystwa, któremu prezesuje prof. Dąbrowska, w organizacji ESSLLI 2012

Prof. Czelakowski przypomniał, że język pełni szereg funkcji, z których najważniejsze to funkcja poznawcza (kognitywna) polegająca z grubsza na zdobywaniu i opisie wiedzy, funkcja społeczna (język jako narzędzie tworzenia i regulowania relacji społecznych), czy też funkcja afektywna, polegająca na przekazywaniu emocji. Jest w obiegu sporo teorii funkcjonowania języka. Każda z nich wyróżnia często własny aparat pojęciowy i definiuje określoną perspektywę poznawczą.

Następnie prof. Urszula Wybraniec-Skardowska przedstawiła sylwetkę naukową prelegentki oraz zaprosiła do wygłoszenia odczytu.

Wykład prof. dr hab. Elżbiety Dąbrowskiej dotyczył języka jako narzędzia wypowiedzi literackiej i budowy tekstu artystycznego. W wykładzie szczególnie zaakcentowano fakt, iż język, poza funkcją opisową, której zadaniem jest ujmowanie i odzwierciedlanie rzeczywistości, pełni na gruncie wypowiedzi literackiej i tekstu artystycznego zazwyczaj inne funkcje polegające m.in. na modelowaniu, przetwarzaniu rzeczywistości, a często kreowaniu rzeczywistości wirtualnej. Rzecz jasna, stosuje się do tych celów odpowiednie narzędzia językowe, np. zastosowanie absurdu, parafrazy, nowomowy i nieporozumienia itp. jako środków poetyckich. Podkreślić należy, że Prelegentka zwróciła szczególną uwagę na rolę języka jako narzędzia służącego kształtowaniu i formowaniu samej rzeczywistości.

Po wykładzie wywiązała się interesująca i żywa dyskusja, nawiązująca do przedstawionej w wykładzie problematyki. Uczestnicy spotkania poruszyli podjęli w niej szereg wątków tyczących m.in. kreacjonistycznego charakteru języka oraz jego roli.