Strona główna
Komunikaty
Cele i zadania
Zarząd
Członkowie
Terminarz spotkań
Kronika
Publikacje
Galeria zdjęć
Wsparcie finansowe
Kontakt
ESSLLI 2012, Opole, Poland
www.esslli2012.pl
Osiemnaste spotkanie GLLI
prof. Priest

W dniu 21 czerwca 2012r. przebywał na Uniwersytecie Opolskim profesor Graham Priest z Melbourn University, gdzie wygłosił wykład pt. Contradiction and the Structure of Unity (Sprzeczność a struktura jedności). Spotkanie z prof. Priestem, przygotowane przez Grupę Logiki, Języka i Informacji, odbyło się w Sali Plafonowej Collegium Maius Uniwersytetu Opolskiego.

Na wstępie prof. dr hab. Urszula Wybraniec-Skardowska powitała Gościa oraz uczestników spotkania. Następnie prof. dr hab. Janusz Czelakowski przedstawił sylwetkę naukową prelegenta. Po prezentacji prof. Graham Priest wygłosił wykład. Przedstawiona koncepcja części i całości zakłada, że istnieją obiekty, które wiązane są w całości poprzez gluony. Istniejące rozwiązania prowadzą jednak do regressus ad infinitum. Koncepcja prof. Priesta polega na przyjęciu logiki parakonsystentej oraz założenia, że gluony są oraz nie są obiektami. Nie prowadzi ona do sprzeczności (przepełnienia) na gruncie parakonsystentym. Odczyt wywołał ożywioną i wielowątkowa dyskusję. Ponieważ podstawowe kategorie teorii prof. Priesta są nadbudowane nad teorią zbiorów, pytania dotyczyły statusu samej logiki parakonsystentnej oraz roli teorii mnogości w teorii części i całości. Można tu przyjąć zarówno teorię standardową ZF Zermelo-Fraenkla, lecz z obowiązująca logiką parakonystentną, bądź też parakonsystentny wariant ZF z pełnym aksjomatem komprehensji.

Było wiele pytań odnoszących się do teorii prof. Grahama Priest'a w kontekście osiągnięć filozofii i logiki polskiej, zwłaszcza uczonych Twardowskiego i Leśniewskiego. Padło szereg pytań w kontekście prac badawczych prowadzonych przez informatyków, członków GLLI, w zakresie Modelu Asocjacyjnego Baz Danych oraz Szkieletowego Systemu Semantycznej Bazy Wiedzy. W wyniku dużego zainteresowania tematyką i wykładem poproszono prof. Grahama Priest'a o możliwość utrzymania kontaktu naukowego w celu dalszej wymiany idei. Prof. Graham Priest zgodził się, co rodzi nadzieję na utrzymanie wymiany doświadczeń i przemyśleń, a być może w przyszłości zaowocuje wspólnymi przedsięwzięciami naukowymi.

Po części oficjalnej odbył się krótki spacer po Opolu oraz nieoficjalne spotkanie, na którym kontynuowano dyskusję w kameralnym gronie.