Strona główna
Komunikaty
Cele i zadania
Zarząd
Członkowie
Terminarz spotkań
Kronika
Publikacje
Galeria zdjęć
Wsparcie finansowe
Kontakt
ESSLLI 2012, Opole, Poland
www.esslli2012.pl
Dziewiętnaste spotkanie GLLI
prof. Niwiński

W dniu 23 października 2012r. przebywał w Uniwersytecie Opolskim prof. dr hab. Damian Niwiński z Instytutu Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego, który wygłosił wykład pt. Rola nieskończoności w informatyce. Spotkanie z prof. dr hab. Damianem Niwińskim, zorganizowane przez Grupę Logiki, Języka i Informacji oraz Instytut Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Opolskiego, odbyło się w sali nr 20 Collegium Civitas Uniwersytetu Opolskiego.

Na wstępie prof. dr hab. Janusz Czelakowski powitał prelegenta i przybyłych na spotkanie gości, a prof. dr hab. Wiesław Szwast (Dyrektor Instytutu Matematyki i Informatyki UO) przedstawił sylwetkę naukową Gościa oraz zaprosił go do wygłoszenia odczytu. Prof. dr hab. Damian Niwiński przedstawił na slajdach prezentację treści wykładu. W trakcie wykładu przedstawione zostały wzajemne inspiracje między deskryptywną teorią mnogości a teorią automatów, w szczególności w odniesieniu do pojęcia "trudności" zbioru. Zbiory leżące poza znaną hierarchią zbiorów Borelowskich odgrywają istotną rolę w aplikacjach informatycznych przy opisie procesów ciągłych. Prelegent ukazał, że miary trudności wypracowane przez obie teorie czasem pokrywają się, a czasem rozmijają.

Po wykładzie wywiązała się interesująca dyskusja, w trakcie której podjęto różne wątki omawiane w trakcie wykładu prof. dr. hab. D. Niwińskiego.