Strona główna
Komunikaty
Cele i zadania
Zarząd
Członkowie
Terminarz spotkań
Kronika
Publikacje
Galeria zdjęć
Wsparcie finansowe
Kontakt
ESSLLI 2012, Opole, Poland
www.esslli2012.pl
Dwudzieste pierwsze spotkanie GLLI
prof. Tałasiewicz

W dniu 12 lutego 2013r. przebywał w Uniwersytecie Opolskim dr hab. Mieszko Tałasiewicz, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, pełniący w nim funkcję dyrektora Instytutu Filozofii. Wygłosił on wykład pt. Filozoficzne podstawy składni. Spotkanie z dr. hab. M. Tałasiewiczem, zorganizowane przez Grupę Logiki, Języka i Informacji, Oddział Opolski Polskiego Towarzystwa Filozoficznego oraz Instytut Filozofii Uniwersytetu Opolskiego, odbyło się w sali nr 15 Collegium Civitas Uniwersytetu Opolskiego.

Na wstępie spotkania prof. dr hab. Urszula Wybraniec-Skardowska powitała prelegenta i przybyłych na spotkanie gości, a prof. dr hab. Janusz Czelakowski przedstawił sylwetkę naukową prelegenta. Następnie dr hab. M. Tałasiewicz wygłosił wykład. W ramach rozważań dotyczących wyznaczania sensu wyrażań złożonych omówił on kryterium rozróżnienia podmiotu i predykatu w zdaniach. W tym celu przedstawił on odnośne rozważania Strawsona oraz ukazał trudności, z którymi Strawson się borykał. Prelegent zaproponował nowe podejście nawiązujące do tego kryterium, a oparte na połączeniu dwóch idei: pochodzącej od Frege’go idei funktorowości (zasada funktorowości) oraz pochodzącej od Husserla idei podwójnej intencjonalności (nominalnej i intencjonalnej).

Dyskusję po wykładzie poprowadził dr Grzegorz Francuz (Przewodniczący Oddziału Opolskiego Polskiego Towarzystwa Filozoficznego oraz Zastępca Dyrektora Instytutu Filozofii Uniwersytetu Opolskiego). W trakcie tej dyskusji padło wiele pytań, w których powracano do różnych wątków bezpośrednio podniesionych w wykładzie dr. hab. M. Tałasiewicza.