Strona główna
Komunikaty
Cele i zadania
Zarząd
Członkowie
Terminarz spotkań
Kronika
Publikacje
Galeria zdjęć
Wsparcie finansowe
Kontakt
ESSLLI 2012, Opole, Poland
www.esslli2012.pl
Dwudzieste drugie spotkanie GLLI
prof. Pogonowski

W dniu 14 maja 2013r. gościł w Opolu prof. dr hab. Jerzy Pogonowski z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. W ramach regularnych spotkań Grupy Opolskiej prof. Pogonowski przedstawił odczyt pt. Wesołe zagadki. Pobyt prof. Pogonowskego było współorganizowany przez Grupę Logiki, Języka i Informacji przy UO oraz Instytut Filozofii Uniwersytetu Opolskiego. Wykład miał miejsce w Auli A głównego budynku Uniwersytetu Opolskiego przy ulicy Oleskiej i miał charakter otwarty. (Słuchaczami byli również uczniowie opolskich szkół średnich.)

Na wstępie prof. dr hab. Urszula Wybraniec-Skardowska powitała prelegenta i przybyłych na spotkanie gości oraz uczniów szkół ponadpodstawowych. Prof. dr hab. Janusz Czelakowski przedstawił sylwetkę naukową prelegenta. Następnie prof. dr hab. J. Pogonowski wygłosił dla licznie zgromadzonej publiczności wykład, ilustrując go licznymi slajdami.

W trakcie wykładu przedstawione zostały zagadki matematyczne i logiczne, które z jednej strony mają stanowić swego rodzaju wyzwanie dla naszej intuicji, uwzględniając jej siłę (czy słabość), a z drugiej – mają kształtować potrzeby poznawcze i wprowadzać w stan zaciekawienia samą matematyką. Wzmiankowane zagadki mają stanowić zachętę dla ucznia, który – poprzez ich poprawne rozwiązywanie – poznaje „królową nauk” i jednocześnie kształtuje motywacje wewnętrzne do samodzielnego poszukiwania dalszych przygód intelektualnych.

Po wykładzie wywiązała się interesująca dyskusja, w trakcie której podjęto wątki bezpośrednio i pośrednio związane z wykładem, m.in. dotyczące nauczania matematyki w szkołach średnich.