Strona główna
Komunikaty
Cele i zadania
Zarząd
Członkowie
Terminarz spotkań
Kronika
Publikacje
Galeria zdjęć
Wsparcie finansowe
Kontakt
ESSLLI 2012, Opole, Poland
www.esslli2012.pl
Dwudzieste trzecie spotkanie GLLI
prof. Witek

W dniu 4 czerwca 2013r. gościł na Uniwersytecie Opolskim dr hab. Maciej Witek, zastępca dyrektora Instytutu Filozofii Uniwersytetu Szczecińskiego. Gość wygłosił wykład pt. Reguły retoryczne i normatywny aspekt interakcji illokucyjnej. Spotkanie z dr. hab. M. Witkiem, zorganizowane przez Grupę Logiki, Języka i Informacji przy UO, odbyło się w sali nr 15 Collegium Civitas Uniwersytetu Opolskiego.

Na wstępie prof. dr hab. Janusz Czelakowski powitał Gościa oraz przybyłych na spotkanie uczestników, po czym dokonał krótkiego wprowadzenia do problematyki wykładu. Następnie prof. dr hab. Urszula Wybraniec-Skardowska przedstawiła sylwetkę naukową prelegenta.

W swym wykładzie dr hab. M. Witek przedstawił pewne rozwinięcie normatywnego aspektu interakcji illokucyjnej osadzonego na Austinowskim ujęciu aktów mowy. Ujęcie to rozróżnia akt lokucyjny, illokucyjny oraz perlokucyjny. Prelegent scharakteryzował udany akt illokucyjny jako taki, który odpowiednio odebrany lub przyjęty, zaczyna obowiązywać i daje konwencjonalny powód do pewnej reakcji lub dalszego postępowania. W dalszej kolejności Prelegent omówił ujęcie interakcjonistyczne. W ostatniej części wykładu przedstawione zostały problemy dotyczące normatywnego aspektu interakcji illokucyjnej.

Po wykładzie wywiązała się stymulująca dyskusja, nawiązująca do zagadnień omawianych w trakcie wykładu, oraz pewnych innych problemów tyczących słownej interakcji komunikacyjnej.