Strona główna
Komunikaty
Cele i zadania
Zarząd
Członkowie
Terminarz spotkań
Kronika
Publikacje
Galeria zdjęć
Wsparcie finansowe
Kontakt
ESSLLI 2012, Opole, Poland
www.esslli2012.pl
Dwudzieste czwarte spotkanie GLLI
prof. Konikowska

W dniu 15 października 2013 roku gościła na Uniwersytecie Opolskim prof. dr hab. Beata Konikowska, pełniąca funkcję zastępcy dyrektora ds. naukowych w Instytucie Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Prof. Konikowska wygłosiła wykład pt. Niedeterministyczne matryce logiczne i ich zastosowania.

Spotkanie z prof. dr hab. Beatą Konikowską, zorganizowane przez Instytut Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Opolskiego oraz Grupę Logiki, Języka i Informacji, odbyło się w sali nr 15 budynku Collegium Civitas Uniwersytetu Opolskiego. Prelegentkę oraz przybyłych na spotkanie gości powitali przedstawiciele Grupy Logiki, Języka i Informacji: prof. dr hab. Urszula Wybraniec-Skardowska oraz prof. dr hab. Janusz Czelakowski.

Po ogólnym wprowadzeniu w problematykę wykładu oraz przedstawieniu sylwetki naukowej prelegentki przez prof. dr. hab. Janusza Czelakowskiego, prof. dr hab. Beata Konikowska w swoim wykładzie naszkicowała najważniejsze idee leżące u podłoża teorii niedeterministycznych matryc logicznych (zwanych Nmatrycami). Pojęcie matrycy logicznej jest fundamentalne dla formalnej semantyki. Wprowadzone przez Łukasiewicza i Tarskiego w latach trzydziestych ubiegłego wieku, jest współcześnie podstawowym składnikiem bardzo rozbudowanej metodologii systemów dedukcyjnych. W tradycyjnym ujęciu, zwanym tu deterministycznym, matryca jest parą uporządkowaną złożoną z algebry podobnej do języka oraz podzbioru algebry, zwanym zbiorem wyróżnionym. Matryce niedeterministyczne dopuszczają natomiast nieokreśloność operacji algebry – dowolna operacja m-argumentowa, działająca na ciągach elementów algebry długości m dopuszcza możliwość wyboru wartości operacji spośród wielu opcji. Stąd nazwa matryca niedeterministyczna. Idea wprowadzenia niedeterministycznych matryc logicznych wywodzi się z informatyki, gdzie dopuszcza się nieokreśloność operacji; są to zatem operacje typu choice - wybór jednej wartości z kilku lub więcej możliwości. (Pierwowzorem mogą tu być skończone automaty niedeterministyczne). Elementem różniącym niedeterministyczne matryce logiczne od zwykłych matryc jest też odejście od zasady, iż wartościowanie zmiennych zdaniowych wyznacza w sposób jednoznaczny wartość przypisaną formule złożonej. W tym sensie wartościowanie nie jest definiowane w sposób kompozycyjny, jako homomorfizm języka w algebrę, jak to ma miejsce w przypadku zwykłych matryc. Prelegentka przestawiła pewne zalety wprowadzenia Nmatryc, zwłaszcza w przypadkach operowania obszernymi bazami danych.

W dyskusji odniesiono się do wielu interesujących wątków przedstawionych w wykładzie.