Strona główna
Komunikaty
Cele i zadania
Zarząd
Członkowie
Terminarz spotkań
Kronika
Publikacje
Galeria zdjęć
Wsparcie finansowe
Kontakt
ESSLLI 2012, Opole, Poland
www.esslli2012.pl
Dwudzieste piąte spotkanie GLLI
prof. Świętorzecka

W dniu 12 listopada 2013 roku przebywała w Uniwersytecie Opolskim dr hab. Kordula Świętorzecka z Instytutu Filozofii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, która wygłosiła wykład pt. Zmiana i trwanie w granicach niesprzeczności. Modalna logika zmiany LC□.

Spotkanie z dr hab. Kordulą Świętorzecką, zorganizowane przez Instytut Filozofii Uniwersytetu Opolskiego, Opolski Odział Polskiego Towarzystwa Filozoficznego oraz Grupę Logiki, Języka i Informacji, działającą przy Uniwersytecie Opolskim, odbyło się w sali nr 15 budynku Collegium Civitas Uniwersytetu Opolskiego. Prelegentkę oraz przybyłych na spotkanie gości przywitała prof. dr hab. Urszula Wybraniec-Skardowska. Prof. dr hab. Janusz Czelakowski zaprezentował sylwetkę naukową Prelegentki.

W wykładzie dr hab. Kordula Świętorzecka przedstawiła modalną logikę zmiany LC□, która stanowi rozszerzenie logiki klasycznej. We wstępnej części wykładu przedstawione zostały filozoficzne aspekty leżące u podstaw wzmiankowanej logiki. Prelegentka odwołała się i omówiła pojęcie zmiany w duchu filozoficznych myśli Arystotelesa i Leibniza. Po prezentacji wątków filozoficznych Prelegentka wskazała sposób konceptualizacji ujmujący pojęcie zmiany zarówno u duchu Arystotelesa, jak i Leibniza oraz przedstawiła i omówiła aksjomatykę modalnej logiki zmiany LC□. W logice tej uwzględnia się nie tylko samą zmianę, poprzez wprowadzenie modalnego spójnika "zmienia się to, że", lecz także jej przeciwieństwo, poprzez wprowadzenie modalnego spójnika "niezmiennie jest tak, że".

W ciekawej dyskusji podjętej w trakcie wykładu, jak i po wykładzie podniesiono różne wątki związane z omawianą problematyką.