Strona główna
Komunikaty
Cele i zadania
Zarząd
Członkowie
Terminarz spotkań
Kronika
Publikacje
Galeria zdjęć
Wsparcie finansowe
Kontakt
ESSLLI 2012, Opole, Poland
www.esslli2012.pl
Dwudzieste szóste spotkanie GLLI
prof. Słodczyk

We wtorek, 3 grudnia 2013 roku gościem Grupy Logiki, Języka i Informacji przy UO był prof. dr hab. Janusz Słodczyk, prorektor Uniwersytetu Opolskiego ds. nauki i finansów.

Spotkanie było współorganizowane przez władze Wydziału Ekonomicznego oraz Instytut Historii UO. W Auli Błękitnej Colleqium Maius UO przy placu Kopernika profesor Słodczyk przedstawił odczyt p.t. Logika planowania miast w dziejach.

Po krótkim powitaniu i wprowadzeniu w tematykę odczytu dokonanego przez prof. Janusza Czelakowskiego, głos zabrała prof. Urszula Wybraniec-Skardowska, która przedstawiła sylwetkę naukową i dorobek prof. Słodczyka, ze szczególnym uwzględnieniem monografii Historia planowania i budowy miast, Wydawnictwo UO. Opole 2012. Książka ta została uznana za najlepszy w Polsce podręcznik akademicki traktujący o problematyce urbanizacji w ujęciu diachronicznym.

Miasto jako pojęcie oraz miasto jako konkret, jak Paryż, czy Londyn - to fascynujący temat dla historyków, geografów, urbanistów, ekonomistów, dla każdego, kto interesuje się życiem społecznym i sprawami środowiska człowieka. Procesy powstawania, rozwoju i upadku miast kierują się swoistą wewnętrzną logiką, a więc pewnym naturalnym porządkiem rzeczy. Z drugiej strony, rozwój miast, będąc materialnym świadectwem działania ludzi, jest sterowany w określony sposób – tak, by rozrastający się habitat uczynić przyjazny człowiekowi. Kluczową rolę grają tu historycznie zmienne kryteria racjonalnego planowania miast i ich budowy.

Przy zapełnionej sali prof. Słodczyk przedstawił w odczycie historie powstawania miast i głównych zasad ich planowania od czasów starożytnych po współczesne, skupiając się głównie na obszarze cywilizacji zachodniej, w tym kręgu oddziaływania kultury greckiej. Jak zaznaczył prelegent, w krótkim wykładzie nie jest możliwe ogarnięcie całości problematyki, stąd też, siłą rzeczy, należało zrezygnować z omówienia niektórych wątków (np. zasad urbanistyki chińskiej, islamskiej, japońskiej, czy innych regionów świata). Wykład, bogato udokumentowany faktograficznie (liczne zdjęcia, rysunki, plany miast, od starożytnego Pergamonu, po miasta średniowieczne, w tym lokowane na prawie niemieckim, renesansowe miasta idealne, Paryż, Waszyngton, Petersburg itd.) spotkał się z ogromnym zainteresowaniem zebranych i wywołał ożywiona dyskusję.