Strona główna
Komunikaty
Cele i zadania
Zarząd
Członkowie
Terminarz spotkań
Kronika
Publikacje
Galeria zdjęć
Wsparcie finansowe
Kontakt
ESSLLI 2012, Opole, Poland
www.esslli2012.pl
Dwudzieste siódme spotkanie GLLI
prof. Koronacki

W dniu 25 lutego 2014 roku gościł na Uniwersytecie Opolskim prof. dr hab. Jacek Koronacki, dyrektor Instytutu Podstaw Informatyki PAN w Warszawie, który wygłosił wykład pt. Wnioskowanie w przypadku danych o wielkim wymiarze: wyzwanie niesione przez nauki o życiu i nie tylko. Spotkanie z prof. dr. hab. J. Koronackim, współorganizowane przez Instytut Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Opolskiego, odbyło się w sali nr 20 w gmachu Collegium Civitas Uniwersytetu Opolskiego przy ul. Katowickiej 89.

Prof. Janusz Czelakowski powitał prelegenta i przybyłych gości oraz wprowadził w problematykę wykładu, a prof. dr hab. Wiesław Szwast (dyrektor Instytutu Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Opolskiego) przedstawił sylwetkę naukową i dorobek naukowy prof. dr. hab. Jacka Koronackiego oraz zaprosił prelegenta do wygłoszenia wykładu.

W trakcie wykładu prof. dr hab. Jacek Koronacki wskazał na rozwój biotechnologii umożliwiających zbieranie dużej ilości danych o żywych komórkach oraz związane z tym pewne wyzwania obejmujące między innymi analizę obserwacji o małych liczebnościach, z których każda obserwacja charakteryzowana może być poprzez dużą ilość (rzędu tysięcy) atrybutów (cech). Prelegent omówił zagadnienia związane z wielokrotnym testowaniem hipotez oraz wykorzystaniem różnych metod do predykcji i selekcji zmiennych w tym między innymi metodę LASSO oraz metodę losowej podprzestrzeni (RSM).

W ciekawej dyskusji podjętej po wykładzie podniesiono różne interesujące wątki związane z omawianą problematyką.