Strona główna
Komunikaty
Cele i zadania
Zarząd
Członkowie
Terminarz spotkań
Kronika
Publikacje
Galeria zdjęć
Wsparcie finansowe
Kontakt
ESSLLI 2012, Opole, Poland
www.esslli2012.pl
Dwudzieste ósme spotkanie GLLI
prof. Maciaszek

W dniu 8 kwietnia 2014 roku gościem Grupy Logiki, Języka i Informacji, działającej przy Uniwersytecie Opolskim, był dr hab. Janusz Maciaszek z Instytut Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego. Na spotkaniu współorganizowanym przez Opolski Oddział Polskiego Towarzystwa Filozoficznego dr hab. Janusz Maciaszek wygłosił wykład pt. O krytyce semantyk odniesieniowych w sali nr 15 w gmachu Collegium Civitas Uniwersytetu Opolskiego przy ul. Katowickiej 89.

Po krótkim powitaniu przez prof. Urszula Wybraniec-Skardowska prelegenta i przybyłych gości, prof. Janusz Czelakowski przedstawił sylwetkę naukową dr. hab. Janusza Maciaszka oraz zaprosił prelegenta do wygłoszenia wykładu.

W trakcie wykładu dr. Hab. Janusz Maciaszek przedstawił problematyką dotyczącą semantyk odniesieniowych i nieodniesieniowych. Prelegent omówił zagadnienia związane z genezą semantyk odniesieniowych oraz wskazał trudności, które generują semantyki odniesieniowe wskazując argumentu przeciw zarówno wybranym, jak i wszystkim semantykom odniesieniowym. Następnie wskazał i przybliżył dwie semantyki nieodniesieniowe odwołując do koncepcji Ajdukiewicza i Quine’a oraz omówił pewne wady przedstawionych semantyk.

W dyskusji podjętej po przedstawionym wykładzie podniesiono kilka interesujących wątków związanych z omawianą problematyką.