Strona główna
Komunikaty
Cele i zadania
Zarząd
Członkowie
Terminarz spotkań
Kronika
Publikacje
Galeria zdjęć
Wsparcie finansowe
Kontakt
ESSLLI 2012, Opole, Poland
www.esslli2012.pl
Trzydzieste pierwsze spotkanie GLLI
prof. Tiuryn

W dniu 15 października 2014 roku gościł na Uniwersytecie Opolskim prof. dr hab. Jerzy Tiuryn z Instytutu Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego z wykładem pt. Czy biologia potrzebuje informatyki?. Spotkanie z prof. dr. hab. J. Tiurynem, współorganizowane przez Instytut Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Opolskiego oraz Grupę Logiki, Języka i Informacji, odbyło się w sali nr 20 w gmachu Collegium Civitas Uniwersytetu Opolskiego przy ul. Katowickiej 89.

Prof. Urszula Wybraniec-Skardowska powitała prelegenta i przybyłych gości, a prof. dr hab. Janusz Czelakowski przedstawił sylwetkę naukową prof. dr. hab. Jerzego Tiuryna.

W wykładzie prof. dr hab. Jerzy Tiuryn uwypuklił znaczenie i rosnącą wagę informatyki w nowoczesnej biologii molekularnej. W ramach wykładu prelegent omówił zagadnienie porównywania sekwencji molekularnych, algorytm uliniowienia sekwencji, problematykę składania genomów de novo z wielkoprzepustowych technologii sekwencjonowania oraz wskazał jedno z istotnych wyzwań stojących przed biologią, które polega na odcyfrowaniu kodu stosowanego w regulacji ekspresji genów. Prelegent podkreślił, że we współczesnej biologii molekularnej otrzymuje się ogromne ilości danych, które przetwarza i porównuje się, a bez rozmaitych narzędzi informatycznych analiza tych danych jest wręcz niemożliwa.

Po zakończonym wykładzie prof. dr hab. J. Tiuryn spotkał się z pracownikami Uniwersytetu Opolskiego.