Strona główna
Komunikaty
Cele i zadania
Zarząd
Członkowie
Terminarz spotkań
Kronika
Publikacje
Galeria zdjęć
Wsparcie finansowe
Kontakt
ESSLLI 2012, Opole, Poland
www.esslli2012.pl
Trzydzieste siódme spotkanie GLLI
prof. Apt

30 marca 2017 w ramach spotkania GLLI wykład pt. Strategic Games as a Tool to Analyze Social Networks wygłosił prof. Krzysztof Apt (Centrum Wiskunde & Informatica, Amsterdam, Holandia).

więcej

Trzydzieste szóste spotkanie GLLI
prof. Urzyczyn

12 kwietnia 2016 w ramach spotkania GLLI wykład pt. Formuły-typy-gry: izomorfizm Curry'ego-Howarda-Lorenzena wygłosił prof. Paweł Urzyczyn (Instytut Informatyki, Uniwersytet Warszawski).

więcej

Trzydzieste piąte spotkanie GLLI
prof. Apt

11 marca 2016 w ramach spotkania GLLI wykład pt. Epistemiczne Rozproszone Algorytmy Plotkarskie wygłosił prof. Krzysztof Apt (Centrum Wiskunde & Informatica, Amsterdam, Holandia).

więcej

Trzydzieste czwarte spotkanie GLLI
prof. Malinowski

12 maja 2015 w ramach spotkania GLLI wykład pt. Logiki niemonotoniczne – motywacje, przykłady, zastosowania wygłosił prof. dr hab. Jacek Malinowski (Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa).

więcej

Trzydzieste trzecie spotkanie GLLI
prof. Wiśniewski

13 stycznia 2015 w ramach spotkania GLLI prof. dr hab. Andrzej Wiśniewski (Instytut Psychologii, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań) wygłosił wykład pt. Pytania jako wnioski.

więcej

Trzydzieste drugie spotkanie GLLI
prof. Budzyńska

25 listopada 2014 w ramach spotkania GLLI wykład pt. Pragmatyczne i retoryczne aspekty argumentacji wygłosiła dr hab. Katarzyna Budzyńska (Instytut Filozofii i Socjologii PAN; University of Dundee, Wielka Brytania).

więcej

Trzydzieste pierwsze spotkanie GLLI
prof. Tiuryn

W dniu 15 października 2014 roku gościł na Uniwersytecie Opolskim prof. dr hab. Jerzy Tiuryn z Instytutu Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego z wykładem pt. Czy biologia potrzebuje informatyki?.

więcej

Trzydzieste spotkanie GLLI
prof. Dunin-Kęplicz

W dniu 3 czerwca 2014 roku gościła na Uniwersytecie Opolskim prof. dr hab. Barbara Dunin-Kęplicz z Instytutu Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego, która wygłosiła wykład pt. Modelowanie złożonych struktur przekonań. Spotkanie z prof. dr. hab. B. Dunin-Kęplicz, współorganizowane przez Instytut Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Opolskiego, odbyło się w sali nr 15 w gmachu Collegium Civitas Uniwersytetu Opolskiego przy ul. Katowickiej 89.

więcej

Dwudzieste dziewiąte spotkanie GLLI
prof. Sandu

W dniu 13 maja 2014 przebywał na Uniwersytecie Opolskim profesor Gabriel Sandu, gdzie wygłosił wykład pt. Quantifiers in natural language, independence friendly logic and its applications. Gabriel Sandu jest profesorem na Wydziale Filozofii Uniwersytetu w Helsinkach (Department of Philosophy, History, Culture and Art Studies, University of Helsinki, Finlandia). Spotkanie z prof. Sandu, zorganizowane przez Grupę Logiki, Języka i Informacji oraz Instytut Filozofii UO, odbyło się w Sali Plafonowej Collegium Maius Uniwersytetu Opolskiego.

więcej

Dwudzieste ósme spotkanie GLLI
prof. Maciaszek

W dniu 8 kwietnia 2014 roku gościem Grupy Logiki, Języka i Informacji, działającej przy Uniwersytecie Opolskim, był dr hab. Janusz Maciaszek z Instytut Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego. Na spotkaniu współorganizowanym przez Opolski Oddział Polskiego Towarzystwa Filozoficznego dr hab. Janusz Maciaszek wygłosił wykład pt. O krytyce semantyk odniesieniowych w sali nr 15 w gmachu Collegium Civitas Uniwersytetu Opolskiego przy ul. Katowickiej 89.

więcej

Dwudzieste siódme spotkanie GLLI
prof. Koronacki

W dniu 25 lutego 2014 roku gościł na Uniwersytecie Opolskim prof. dr hab. Jacek Koronacki, dyrektor Instytutu Podstaw Informatyki PAN w Warszawie, który wygłosił wykład pt. Wnioskowanie w przypadku danych o wielkim wymiarze: wyzwanie niesione przez nauki o życiu i nie tylko. Spotkanie z prof. dr. hab. J. Koronackim, współorganizowane przez Instytut Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Opolskiego, odbyło się w sali nr 20 w gmachu Collegium Civitas Uniwersytetu Opolskiego przy ul. Katowickiej 89.

więcej

Dwudzieste szóste spotkanie GLLI
prof. Słodczyk

We wtorek, 3 grudnia 2013 roku gościem Grupy Logiki, Języka i Informacji przy UO był prof. dr hab. Janusz Słodczyk, prorektor Uniwersytetu Opolskiego ds. nauki i finansów.

więcej

Dwudzieste piąte spotkanie GLLI
prof. Świętorzecka

W dniu 12 listopada 2013 roku przebywała w Uniwersytecie Opolskim dr hab. Kordula Świętorzecka z Instytutu Filozofii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, która wygłosiła wykład pt. Zmiana i trwanie w granicach niesprzeczności. Modalna logika zmiany LC□.

więcej

Dwudzieste czwarte spotkanie GLLI
prof. Konikowska

W dniu 15 października 2013 roku gościła na Uniwersytecie Opolskim prof. dr hab. Beata Konikowska, pełniąca funkcję zastępcy dyrektora ds. naukowych w Instytucie Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Prof. Konikowska wygłosiła wykład pt. Niedeterministyczne matryce logiczne i ich zastosowania.

więcej

Dwudzieste trzecie spotkanie GLLI
prof. Witek

W dniu 4 czerwca 2013r. gościł na Uniwersytecie Opolskim dr hab. Maciej Witek, zastępca dyrektora Instytutu Filozofii Uniwersytetu Szczecińskiego. Gość wygłosił wykład pt. Reguły retoryczne i normatywny aspekt interakcji illokucyjnej.

więcej

Dwudzieste drugie spotkanie GLLI
prof. Pogonowski

W dniu 14 maja 2013r. gościł w Opolu prof. dr hab. Jerzy Pogonowski z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. W ramach regularnych spotkań Grupy Opolskiej prof. Pogonowski przedstawił odczyt pt. Wesołe zagadki.

więcej

Dwudzieste pierwsze spotkanie GLLI
prof. Tałasiewicz

W dniu 12 lutego 2013r. przebywał w Uniwersytecie Opolskim dr hab. Mieszko Tałasiewicz, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, pełniący w nim funkcję dyrektora Instytutu Filozofii. Wygłosił on wykład pt. Filozoficzne podstawy składni. Spotkanie z dr. hab. M. Tałasiewiczem, zorganizowane przez Grupę Logiki, Języka i Informacji, Oddział Opolski Polskiego Towarzystwa Filozoficznego oraz Instytut Filozofii Uniwersytetu Opolskiego, odbyło się w sali nr 15 Collegium Civitas Uniwersytetu Opolskiego.

więcej

Dwudzieste spotkanie GLLI
prof. Szubka

W dniu 11 grudnia 2012r. przebywał w Uniwersytecie Opolskim prof. dr hab. Tadeusz Szubka, dyrektor Instytutu Filozofii Uniwersytetu Szczecińskiego, który wygłosił wykład pt. Filozoficzne złudzenia kognitywistyki. Rorty i Brandom o założeniach i roszczeniach nowej dyscypliny. Spotkanie z prof. T. Szubką, zorganizowane przez Grupę Logiki, Języka i Informacji, Oddział Opolski Polskiego Towarzystwa Filozoficznego oraz Instytut Filozofii Uniwersytetu Opolskiego, odbyło się w sali nr 15 Collegium Civitas Uniwersytetu Opolskiego.

więcej

Dziewiętnaste spotkanie GLLI
prof. Niwiński

W dniu 23 października 2012r. przebywał w Uniwersytecie Opolskim prof. dr hab. Damian Niwiński z Instytutu Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego, który wygłosił wykład pt. Rola nieskończoności w informatyce. Spotkanie z prof. dr hab. Damianem Niwińskim, zorganizowane przez Grupę Logiki, Języka i Informacji oraz Instytut Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Opolskiego, odbyło się w sali nr 20 Collegium Civitas Uniwersytetu Opolskiego.

więcej

Osiemnaste spotkanie GLLI
prof. Priest

W dniu 21 czerwca 2012r. przebywał na Uniwersytecie Opolskim profesor Graham Priest z Melbourn University, gdzie wygłosił wykład pt. Contradiction and the Structure of Unity (Sprzeczność a struktura jedności). Spotkanie z prof. Priestem, przygotowane przez Grupę Logiki, Języka i Informacji, odbyło się w Sali Plafonowej Collegium Maius Uniwersytetu Opolskiego.

więcej

Siedemnaste spotkanie GLLI
prof. Dąbrowska

W ramach spotkań organizowanych przez Grupę Logiki, Języka i Informacji, w dniu 17 kwietnia 2012 r. gościem Grupy była pani prof. dr hab. Elżbieta Dąbrowska z Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Opolskiego, która wygłosiła wykład pt. Słowa, słowa, słowa... A rzeczywistość gdzie? Spotkanie z panią profesor, zapoczątkowane o godz. 12:30, miało miejsce w Sali Senatu w gmachu Collegium Maius Uniwersytetu Opolskiego.

więcej

Szesnaste spotkanie GLLI
prof. Piłat

W dniu 8 listopada 2011 r. w sali nr 20 Collegium Civitas Uniwersytetu Opolskiego o godz. 12:30 odbyło się, zorganizowane przez Instytut Psychologii UO, Instytut Filozofii UO oraz Grupę Logiki, Języka i Informacji, spotkanie z prof. dr hab. Robertem Piłatem z Instytutu Filozofii i Socjologii PAN. Profesor Piłat wygłosił otwarty, interdyscyplinarny wykład O reprezentacyjnych i probabilistycznych modelach umysłu.

więcej

Piętnaste spotkanie GLLI
prof. Simons

Peter Simons, profesor Trinity College (Dublin, Irlandia), w dniu 18 października 2011r. wygłosił w Opolu wykład pt. On Multitudes (O wielościach). Wykład, zorganizowany przez Grupę Logiki, Języka i Informacji, odbył się w Sali Senatu Collegium Maius Uniwersytetu Opolskiego.

więcej

Czternaste spotkanie GLLI
prof. Szwedek

W dniu 7 czerwca 2011 roku gościem Grupy Logiki, Języka i Informacji przy UO był prof. dr hab. Aleksander Szwedek z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Współgospodarzem spotkania z Profesorem był Instytut Filologii Angielskiej UO. W sali posiedzeń Senatu UO w Collegium Maius rozpoczęło się o godzinie 12:30 spotkanie z Gościem, na którym prof. Szwedek przedstawił odczyt p.t. Dlaczego mówimy metaforycznie?

więcej

Trzynaste spotkanie GLLI
prof. Grzegorczyk

W dniu 17 maja 2011r. na zaproszenie Grupy Logiki, Języka i Informacji przy UO gościł w Opolu prof. dr hab. Andrzej Grzegorczyk, profesor emeritus w Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. W ramach tzw. Złotej Serii Wykładów Otwartych, odbywających się pod patronatem JM prof. dr hab. Krystyny Czajowej, Rektor UO, gość wygłosił odczyt p.t. Rola logiki w strukturze kondycji ludzkiego bytowania, a po wykładzie spotkał się na posiedzeniu seminaryjnym z członkami Grupy Opolskiej. Odczyt miał miejsce w sali posiedzeń Senatu UO i rozpoczął się, zgodnie z ustalonym zwyczajem, o godzinie 12:30.

więcej

Dwunaste spotkanie GLLI
prof. Skowron

W dniu 12 kwietnia 2011r. na zaproszenie Grupy Logiki, Języka i Informacji przy UO oraz dyrekcji Instytutu Matematyki i Informatyki UO przebywał na Uniwersytecie Opolskim prof. dr hab. Andrzej Skowron z Instytutu Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Profesor pełni tam funkcję kierownika Zakładu Logiki Matematycznej.

więcej

Jedenaste spotkanie GLLI
prof. Wieczorek

W dniu 22 lutego 2011 roku gościem Grupy Logiki, Języka i Informacji przy UO był prof. dr hab. Krzysztof Wieczorek z Uniwersytetu Śląskiego. Współgospodarzami spotkania z Profesorem były Instytuty Nauk Politycznych oraz Filozofii UO. W Sali nr 20 Collegium Civitas Uniwersytetu Opolskiego o godz. 12:30 prof. Wieczorek przedstawił odczyt p.t. Język dyskursu politycznego w Polsce posttotalitarnej.

więcej

Wizyta delegacji z Amsterdamu

W dniach 23-26 stycznia, 2011r. Grupa Logiki, Języka i Informacji (GLLI) gościła w Opolu przedstawicieli Standing Committee Europejskich Szkół Logiki, Języka i Informacji (ESSLLI) z Amsterdamu: prezesa - profesora Paula Dekkera i profesor Sophię Katrenko. Wizyta gości, tzw. site-visit, miała na celu weryfikację zgodności zgłoszonego przez GLLI projektu organizacji 24-ej Szkoły ESSLLI’2012 w Opolu z danymi rzeczywistymi uwzględnianymi w tym projekcie; projekt ten znalazł wcześniej wstępną akceptację ze strony Standing Committee.

więcej

Dziesiąte spotkanie GLLI
prof. Woleński

W dniu 11 stycznia 2011 roku o godz. 12:30 odbyło się w sali nr 20 budynku Collegium Civitas, pierwsze w nowym roku kalendarzowym, a już dziesiąte z kolei, spotkanie członków i sympatyków Grupy Logiki, Języka i Informacji (GLLI). Jego współorganizatorem był Opolski Oddział Polskiego Towarzystwa Filozoficznego.

Gościem specjalnym był prof. dr hab. Jan Woleński (Uniwersytet Jagielloński), który wygłosił wykład pt. Logika i poznanie.

więcej

Dziewiąte spotkanie GLLI
prof. Zalta

Edward Zalta, profesor Stanford University (California, USA), w dniu 16 grudnia 2010r. wygłosił w Opolu wykład pt. Three Lines of Investigation at the Metaphysics Research Lab. Wykład, zorganizowany przy współudziale Instytutu Filozofii Uniwersytetu Opolskiego, odbył się w Auli Błękitnej Collegium Maius Uniwersytetu Opolskiego.

więcej

Ósme spotkanie GLLI
prof. Grobler

W dniu 18 listopada 2010, o godz. 12:30 w Auli Błękitnej Collegium Maius Uniwersytetu Opolskiego, prof. dr hab. Adam Grobler (Uniwersytet Opolski) wygłosił wykład p.t. Jak być koherentnym pragmatycznym realistą. Wykład odbył się w ramach kolejnego spotkania Grupy Logiki, Języka i Informacji (GLLI).

więcej

Siódme spotkanie GLLI
prof. Johan van Benthem

Johan van Benthem, profesor Uniwersytetu w Amsterdamie i Uniwersytetu Stanforda (USA), w dniu 14 października 2010r. wygłosił w Opolu wykład pt. Logic as a Theory of Intelligent Interaction. Wykład, pod patronatem JM Rektor Uniwersytetu Opolskiego, odbył się w Auli Błękitnej Collegium Maius Uniwersytetu Opolskiego w ramach cyklu Złotej Serii Wykładów Otwartych.

więcej

Spotkanie organizacyjne GLLI

W dniu 24 czerwca 2010 roku, o godzinie 14:00, miało miejsce spotkanie organizacyjne Opolskiej Grupy Logiki, Języka i Informacji przy Uniwersytecie Opolskim (w skrócie: GLLI).

więcej

Szóste spotkanie GLLI
prof. Pogonowski

W dniu 10 czerwca 2010r., o godz. 12:30, w sali nr 20 w gmachu Collegium Civitas Uniwersytetu Opolskiego (UO) odbył się, zorganizowany przez Grupę Logiki, Języka i Informacji otwarty, interdyscyplinarny wykład prof. dra hab. Jerzego Pogonowskiego z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu pt. Niewyrażalna tęsknota za modelem zamierzonym.

więcej

Piąte spotkanie GLLI
prof. Jadacki

Dnia 20 maja 2010r., w Auli Błękitnej Collegium Maius Uniwersytetu Opolskiego (UO), miała miejsce, w ramach Złotej Serii Wykładów Otwartych pod Patronatem JM Rektor Uniwersytetu Opolskiego, prelekcja prof. dr hab. Jacka Jadackiego pt. Co to jest i do czego służy semantyka.

więcej

Czwarte spotkanie GLLI
prof. Suchoń

Spotkanie w dniu 15-go kwietnia, w Auli Błękitnej Collegium Maius Uniwersytetu Opolskiego (UO), prof. Urszula Wybraniec-Skardowska poprzedziła słowami: „Nasze dzisiejsze spotkanie z Prof. Wojciechem Suchoniem z Uniwersytetu Jagiellońskiego odbywa się w dniu szczególnym, gdy w Polska staje w obliczu swoistej logiki dziejów, gdy w Polsce trwa żałoba narodowa, gdy wszyscy jesteśmy wstrząśnięci tragedią, która miała miejsce w Smoleńsku, społeczność naszego uniwersytetu, profesorowie, studenci oraz my, członkowie Grupy Logiki, Języka i Informacji.

więcej

Trzecie spotkanie GLLI
prof. Tokarz

W dniu 18 marca 2010r., o godz. 12:30, w Auli Błękitnej Collegium Maius Uniwersytetu Opolskiego (UO) odbył się, zorganizowany przez Grupę Logiki, Języka i Informacji, Instytut Psychologii UO oraz Opolski Oddział Polskiego Towarzystwa Psychologicznego otwarty, interdyscyplinarny wykład prof. dra hab. Marka Tokarza z Uniwersytetu Śląskiego pt. Argumentacja z perspektywy teorii perswazji.

więcej

Drugie spotkanie GLLI
prof. Muszyński

W dniu 18 lutego 2010r. o godz. 12:30 w Auli Błękitnej Collegium Maius Uniwersytetu Opolskiego (UO) odbył się, zorganizowany przez Grupę Logiki, Języka i Informacji oraz Opolski Oddział Polskiego Towarzystwa Filozoficznego otwarty, interdyscyplinarny wykład prof. dr hab. Zbysława Muszyńskiego z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej pt. Problem naturalizacji komunikacji. Znaczenie i informacja w świecie związków przyczynowych.

więcej

Inauguracyjne posiedzenie opolskiej Grupy Logiki, Języka i Informacji

W dniu 14 stycznia 2010r. w gmachu Collegium Maius Uniwersytetu Opolskiego (UO) odbyło się pierwsze, uroczyste posiedzenie opolskiej Grupy Logiki, Języka i Informacji. W pięknej, zabytkowej Sali Plafonowej zebrało się grono założycielskie Grupy wraz z zaproszonymi na tę uroczystość gośćmi: prof. dr hab. Piotrem Wieczorkiem, Prorektorem UO ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, dziekanami wydziałów, dyrektorami instytutów i profesorami. W spotkaniu udział wzięli adiunkci i doktoranci zainteresowani działaniem Grupy.

więcej

Gratulacje od prof. Johana van Benthema
Profesor Johan van Benthem nadesłał list z gratulacjami z okazji rozpoczęcia działalności GLLI.