Strona główna
Komunikaty
Cele i zadania
Zarząd
Członkowie
Terminarz spotkań
Kronika
Publikacje
Galeria zdjęć
Wsparcie finansowe
Kontakt
ESSLLI 2012, Opole, Poland
www.esslli2012.pl
Publikacje
 • Katarzyna Budzyńska, Pragmatyczne i retoryczne aspekty argumentacji (25.11.2014)
  Pobierz

 • Jerzy Tiuryn, Czy biologia potrzebuje informatyki? (15.10.2014)
  Pobierz

 • Barbara Dunin-Kęplicz, Modelowanie złożonych struktur przekonań (03.06.2014)
  Pobierz   E-mail: keplicz "at" mimuw.edu.pl

 • Gabriel Sandu, Quantifiers in natural language, independence friendly logic and its applications (13.05.2014)
  Pobierz

 • Janusz Maciaszek, O krytyce semantyk odniesieniowych (08.04.2014)
  Pobierz

 • Kordula Świętorzecka, Zmiana i trwanie w granicach niesprzeczności. Modalna logika zmiany LC□ (12.11.2013)
  Pobierz

 • Beata Konikowska, Niedeterministyczne matryce logiczne i ich zastosowania (15.10.2013)
  Pobierz

 • Maciej Witek, Reguły retoryczne i normatywny aspekt interakcji illokucyjnej (04.06.2013)
  Pobierz

 • Jerzy Pogonowski, Wesołe zagadki (14.05.2013)
  Pobierz

 • Mieszko Tałasiewicz, Filozoficzne podstawy składni (12.02.2013)
  Pobierz

 • Tadeusz Szubka, Filozoficzne złudzenia kognitywistyki. Rorty i Brandom o założeniach i roszczeniach nowej dyscypliny (11.12.2012)
  Pobierz

 • Graham Priest, Contradiction and the Structure of Unity (21.06.2012)
  Pobierz

 • Peter Simons, On multitudes (18.10.2011)
  Pobierz

 • Aleksander Szwedek, Dlaczego mówimy metaforycznie? (07.06.2011)
  Pobierz

 • Andrzej Grzegorczyk, Rola logiki w strukturze kondycji ludzkiego bytowania (17.05.2011)
  Pobierz

 • Andrzej Skowron, Technologia trafnych osądów (12.04.2011)
  Pobierz

 • Krzysztof Wieczorek, Język dyskursu politycznego w Polsce posttotalitarnej (22.02.2011)
  Pobierz

 • Jan Woleński, Naturalizm i geneza logiki (11.01.2011)
  Pobierz

 • Edward Zalta, Trzy kierunki prowadzenia badań w Laboratorium Badań Metafizycznych (Three Lines of Investigation at the Metaphysics Research Lab) (16.12.2010)
  Pobierz

 • Urszula Wybraniec-Skardowska, Does the lie contradict the truth?, praca opublikowana w: Studies in Logic, Grammar and Rhetoric 20 (33), 2010
  Pobierz

 • Johan van Benthem, Logic as a Theory of Intelligent Interaction (14.10.2010)
  Pobierz

 • Johan van Benthem, Inteligentna interakcja: trendy dynamiczne w dzisiejszej logice (Intelligent Interaction: dynamic trends in today's logic), praca opublikowana w: Natuurkundige Voordrachten Nieuwe Reeks 85, 2007, Genootschap Diligentia, Den Haag, 115 - 123
  Pobierz

 • Jerzy Pogonowski, Niewyrażalna tęsknota za modelem zamierzonym (10.06.2010)
  Pobierz

 • Jacek Jadacki, Co to jest i do czego służy semantyka (20.05.2010)
  Pobierz

 • Wojciech Suchoń, Logika oczyma logika (15.04.2010)
  Pobierz

 • Zbysław Muszyński, Problem naturalizacji komunikacji. Znaczenie i informacja w świecie związków przyczynowych (18.02.2010)
  Pobierz

 • Anna Pietryga, Jak uzupełnić gramatykę Montague? (14.01.2010)
  Pobierz