Strona główna
Komunikaty
Cele i zadania
Zarząd
Członkowie
Terminarz spotkań
Kronika
Publikacje
Galeria zdjęć
Wsparcie finansowe
Kontakt
ESSLLI 2012, Opole, Poland
www.esslli2012.pl
14 stycznia 2010
Dr hab. Anna Pietryga (Uniwersytet Opolski) wygłosi referat pt. Czego brak w gramatyce Montague?
18 lutego 2010
Prof. dr hab. Zbysław Muszyński (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) wygłosi referat pt. Problem naturalizacji komunikacji. Znaczenie i informacja w świecie związków przyczynowych.
18 marca 2010
Prof. dr hab. Marek Tokarz (Uniwersytet Śląski) wygłosi referat pt. Argumentacja z perspektywy teorii perswazji.
15 kwietnia 2010
Prof. dr hab. Wojciech Suchoń (Uniwersytet Jagielloński) wygłosi referat pt. Logika oczyma logika.
20 maja 2010
Prof. dr hab. Jacek Jadacki (Uniwersytet Warszawski) przedstawi referat pt. Co to jest i do czego służy semantyka.
10 czerwca 2010
Prof. dr hab. Jerzy Pogonowski (Uniwerstytet Adama Mickiewicza w Poznaniu) przedstawi referat pt. Niewyrażalna tęsknota za modelem zamierzonym.
14 października 2010
Prof. Johan van Benthem (University of Amsterdam & Stanford University) wygłosi wykład pt. Logic as a Theory of Intelligent Interaction.
18 listopada 2010
Prof. dr hab. Adam Grobler (Uniwersytet Opolski) wygłosi wykład pt. Jak być koherentnym pragmatycznym realistą.
16 grudnia 2010
W trakcie spotkania wykład pt. Three Lines of Investigation at the Metaphysics Research Lab wygłosi Prof. Edward Zalta (Stanford University, California).
11 stycznia 2011
Prof. dr hab. Jan Woleński (Uniwersytet Jagielloński) wygłosi wykład pt. Logika i poznanie.
22 lutego 2011
Prof. dr hab. Krzysztof Wieczorek (Uniwersytet Śląski) wygłosi wykład pt. Język dyskursu politycznego w Polsce posttotalitarnej.
12 kwietnia 2011
Prof. dr hab. Andrzej Skowron (Uniwersytet Warszawski) wygłosi wykład pt. Technologia trafnych osądów.
17 maja 2011
Prof. dr hab. Andrzej Grzegorczyk (Polska Akademia Nauk, Warszawa) wygłosi wykład pt. Rola logiki w strukturze kondycji ludzkiego bytowania.
7 czerwca 2011
Prof. dr hab. Aleksander Szwedek (Uniwerstytet Adama Mickiewicza w Poznaniu) wygłosi wykład pt. Dlaczego mówimy metaforycznie?.
18 października 2011
Prof. Peter Simons (Trinity College Dublin, Irlandia) wygłosi wykład pt. On Multitudes (O wielościach).
8 listopada 2011
Prof. dr hab. Robert Piłat (IFiS PAN) wygłosi wykład pt. O reprezentacyjnych i probabilistycznych modelach umysłu.
17 kwietnia 2012
Prof. dr hab. Elżbieta Dąbrowska (Uniwersytet Opolski, Instytut Filologii Polskiej) wygłosi wykład pt. Słowa, słowa, słowa... A rzeczywistość gdzie?.
21 czerwca 2012
Prof. Graham Priest (The University of Melbourne, Australia) wygłosi wykład pt. Contradiction and the Structure of Unity.
23 października 2012
Prof. dr hab. Damian Niwiński (Uniwersytet Warszawski) wygłosi wykład pt. Rola nieskończoności w informatyce.
11 grudnia 2012
Prof. dr hab. Tadeusz Szubka (Uniwersytet Szczeciński) wygłosi wykład pt. Filozoficzne złudzenia kognitywistyki. Rorty i Brandom o założeniach i roszczeniach nowej dyscypliny.
12 lutego 2013
Dr hab. Mieszko Tałasiewicz (Uniwersytet Warszawski) wygłosi wykład pt. Filozoficzne podstawy składni.
14 maja 2013
Prof. dr hab. Jerzy Pogonowski (Uniwerstytet Adama Mickiewicza w Poznaniu) przedstawi referat pt. Wesołe zagadki.
4 czerwca 2013
Dr hab. Maciej Witek (Uniwersytet Szczeciński) wygłosi wykład pt. Reguły retoryczne i normatywny aspekt interakcji illokucyjnej.
15 października 2013
Prof. dr hab. Beata Konikowska (Instytut Podstaw Informatyki PAN, Warszawa) wygłosi wykład pt. Niedeterministyczne matryce logiczne i ich zastosowania.
12 listopada 2013
Dr hab. Kordula Świętorzecka (Katedra Logiki, Instytut Filozofii UKSW, Warszawa) wygłosi wykład pt. Zmiana i trwanie w granicach niesprzeczności. Modalna logika zmiany LC□.
3 grudnia 2013
Prof. dr hab. Janusz Słodczyk (Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Opolski) wygłosi wykład pt. Logika planowania miast w dziejach.
25 lutego 2014
Wykład pt. Wnioskowanie w przypadku danych o wielkim wymiarze: wyzwanie niesione przez nauki o życiu i nie tylko wygłosi prof. dr hab. Jacek Koronacki (Instytut Podstaw Informatyki PAN, Warszawa).
8 kwietnia 2014
Wykład pt. O krytyce semantyk odniesieniowych wygłosi dr hab. Janusz Maciaszek, prof. UŁ (Instytut Filozofii, Uniwersytet Łódzki).
13 maja 2014
Wykład pt. Quantifiers in natural language, independence friendly logic and its applications wygłosi prof. Gabriel Sandu (Department of Philosophy, History, Culture and Art Studies, University of Helsinki, Finlandia).
3 czerwca 2014
Wykład pt. Modelowanie złożonych struktur przekonań wygłosi prof. dr hab. Barbara Dunin-Kęplicz (Instytut Informatyki, Uniwersytet Warszawski; Instytut Podstaw Informatyki PAN, Warszawa).
14 października 2014
Wykład pt. Czy biologia potrzebuje informatyki? wygłosi prof. dr hab. Jerzy Tiuryn (Wydzial Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Uniwersytet Warszawski).
25 listopada 2014
Wykład pt. Pragmatyczne i retoryczne aspekty argumentacji wygłosi dr hab. Katarzyna Budzyńska (Instytut Filozofii i Socjologii PAN; University of Dundee, Wielka Brytania).
13 stycznia 2015
Wykład pt. Pytania jako wnioski wygłosi prof. dr hab. Andrzej Wiśniewski (Instytut Psychologii, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań).
12 maja 2015
Wykład pt. Logiki niemonotoniczne – motywacje, przykłady, zastosowania wygłosi prof. dr hab. Jacek Malinowski (Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa).
11 marca 2016
Wykład pt. Epistemiczne Rozproszone Algorytmy Plotkarskie wygłosi prof. Krzysztof Apt (Centrum Wiskunde & Informatica, Amsterdam, Holandia).
12 kwietnia 2016
Wykład pt. Formuły-typy-gry: izomorfizm Curry'ego-Howarda-Lorenzena wygłosi prof. Paweł Urzyczyn (Instytut Informatyki, Uniwersytet Warszawski).
30 marca 2017
Wykład pt. Strategic Games as a Tool to Analyze Social Networks wygłosi prof. Krzysztof Apt (Centrum Wiskunde & Informatica, Amsterdam, Holandia).
1 czerwca 2017
Wykład pt. Otwarte pokrycia zbiorów definiowalnych w strukturach o-minimalnych wygłosi prof. Roman Wencel (Instytut Matematyki, Uniwersytet Wrocławski).