Trwa internetowa rejestracja kandydatów na UO

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Trwa internetowa rejestracja kandydatów na UO

Do internetowego systemu rejestracji kandydatów na Uniwersytet Opolski można się zalogować od 18 kwietnia 2018 r.

- Co roku nasza uczelnia stara się zaproponować kandydatom nowe obszary kształcenia, tak, by każdy absolwent szkoły średniej mógł na naszej uczelni znaleźć coś dla siebie – mówi dr Jerzy Wiechuła, pełnomocnik rektora ds. rekrutacji. – W nadchodzącym roku akademickim tych nowych propozycji będzie jedenaście, od farmacji poprzez games studies czy lingwistykę stosowaną po gospodarkę leśną. Po 18 kwietnia szczegółowy opis nowych kierunków będzie dostępny na naszej stronie internetowej, w zakładce kandydat/rekrutacja. Można tam będzie znaleźć informacje m.in. na temat programu kształcenia, kompetencji, jakie uzyska absolwent danego kierunku czy możliwości zatrudnienia. Oczywiście można tam znaleźć opisy wszystkich kierunków aktualnie prowadzonych na UO – dodaje dr Wiechuła. 

Harmonogram rekrutacji letniej 2018/2019

1. Studia stacjonarne, I stopień i jednolite magisterskie

I termin rekrutacji

18.04 – rozpoczęcie rejestracji kandydatów w IRK

2.05 – ostatni dzień rejestracji dla absolwentów „starej matury”, starających się o przyjęcie na kierunek lekarski i farmację z elementami nauk chemicznych

8.06 – 12.06 egzaminy z biologii, chemii lub fizyki dla absolwentów „starej matury”, starających się o przyjęcie na kierunek lekarski i farmację

9.07 – ostatni dzień rejestracji dla pozostałych kandydatów i ostatni dzień wpłacania opłaty administracyjnej

 2. Studia stacjonarne, II stopień

I termin rekrutacji

18.04 do 17.07 – rejestracja kandydatów i wpłacanie opłaty administracyjnej


Nowe kierunki na UO w roku akademickim 2018/2019

1. Public Relations, studia pierwszego i drugiego stopnia, stacjonarne, Wydział Nauk Społecznych

2. Zarządzanie publiczne, studia pierwszego stopnia, stacjonarne, Wydział Nauk Społecznych

3. Games Studies, stacjonarne, pierwszego i drugiego stopnia, Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa

4. Języki, prawo, przedsiębiorczość, stacjonarne, studia pierwszego stopnia, Instytut Slawistyki

5. Lingwistyka stosowana, stacjonarna, studia pierwszego stopnia, Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa

6. Master of Liberal Arts, stacjonarne, drugiego stopnia, Instytut Filologii Angielskiej

7. Gospodarka leśna (3,5-letnie inżynierskie), Wydział Przyrodniczo - Techniczny

8. Farmacja, jednolite magisterskie, profil praktyczny, stacjonarne (po zatwierdzeniu przez MNiSzW), Wydział Chemii

9. Obsługa biznesu, studia pierwszego stopnia, stacjonarne (po zatwierdzeniu przez MNiSzW), Wydział Prawa i Administracji

10. Design i komunikacja społeczna, studia pierwszego stopnia, stacjonarne (po zatwierdzeniu przez MNiSzW), Wydział Nauk Społecznych

11. Pedagogika specjalna, pierwszy stopień, profil praktyczny, stacjonarny i niestacjonarny, Wydział Nauk Społecznych

 Nowe specjalności 2018/2019

1. Duchowość i kultura chrześcijańska, Teologia

2. Psychologia kliniczno – społeczna, Psychologia

3. Psychologia pracy i organizacji, Psychologia

4. Socjologia badań rynkowych, pierwszy stopień, stacjonarne, Socjologia

5.  Socjologia Internetu, pierwszy stopień, stacjonarne, Socjologia

6.  Socjologia problemów społecznych, pierwszy stopień, stacjonarne, Socjologia

7. Logistyka w biznesie, pierwszy stopień, stacjonarne i niestacjonarne, Zarządzanie

8. English and Dutch, pierwszy stopień, stacjonarne, English Philology

9. Medical English, pierwszy stopień, stacjonarne, English Philology

10. Academic English, pierwszy stopień, stacjonarny, Filologia

11. Bałkańska turystyka kulturowa, pierwszy stopień, stacjonarny, Filologia

12. Języki obce w przekładzie użytkowym, pierwszy stopień, stacjonarny, Filologia

13. Języki obce w służbie publicznej, pierwszy stopień, stacjonarny, Filologia

14. Popkultura i nowe media, stacjonarne, pierwszy stopień, Games Studies

15. Antropologia kulturowa, stacjonarne, pierwszy stopień, Games Studies

16. Kultura współczesna, stacjonarne, drugi stopień, Games Studies

17. Kultura, media i komunikacja, stacjonarne, drugi stopień, Games Studies

18. Nauczanie języka polskiego jako obcego, stacjonarne, pierwszego stopnia, Lingwistyka stosowana

19. Język polski, angielski i chiński w biznesie, stacjonarne, pierwszego stopnia, Lingwistyka stosowana

Szczegółowe informacje na temat kierunków studiów są dostępne w zakładce Kandydat/Rekrutacja na stronie głównej UO - TUTAJ  

.