Terminy rekrutacji

Rejestracja kandydatów na wszystkie rodzaje studiów rozpoczyna się 18 kwietnia, ale kandydaci z nową maturą na kierunek lekarski – od 3 maja.

Termin rejestracji kandydatów na studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite magisterskie upływa dnia 9 lipca, a na studia drugiego stopnia 17 lipca.

Termin rejestracji dla absolwentów starej matury, kandydujących na studia lekarskie (i farmację) upływa  2 maja (na studia stacjonarne i niestacjonarne, egzaminy wstępne od 7 do 14 czerwca).

Termin rejestracji kandydatów na wszystkie rodzaje studiów niestacjonarnych upływa dnia 24 lipca. Wyjątek stanowi kierunek lekarski. Rejestracja na kierunek lekarski kończy się 2 maja (stara matura) i 29 lipca (nowa matura).

Do 13 lipca zostanie ogłoszona lista kandydatów na studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite magisterskie zakwalifikowanych do przyjęcia, lista kandydatów mogących starać się o przyjęcie na miejsce tych, którzy zrezygnowali ze studiów na UO (tzw. lista rezerwowa) oraz lista niezakwalifikowanych. Informacje o statusie zakwalifikowania każdy kandydat zobaczy na swoim koncie w IRK, a na kierunkach o dużej liczbie kandydatów wyniki będą też ogłoszone w zakładce Wyniki (łącznie z listami rankingowymi).

Zakwalifikowani do przyjęcia oraz umieszczeni na liście rezerwowej muszą dostarczyć komisji rekrutacyjnej komplet dokumentów w terminie od 15 do 20 lipca br. w dni powszednie od  godz. 9.00 do 15.00, a w sobotę od 9.00 do 12.00. Niezłożenie w tym terminie dokumentów będzie traktowane jako rezygnacja z podjęcia studiów na UO. Informacje o osobach wpisanych na listę studentów ukażą się 22 lipca.

Dalszy przebieg rekrutacji na kierunek lekarski (studia stacjonarne i niestacjonarne) jest umieszczony w zakładce Akty prawne rekrutacji -> Harmonogram na kierunek lekarski

Do dnia 19 lipca zostanie ogłoszona lista zakwalifikowanych na drugi stopień studiów stacjonarnych, a od 22 do 27 lipca br. do godz. 12.00 będą przyjmowane dokumenty kandydatów. Informacje o osobach wpisanych na listę studentów ukażą się 29 lipca.

Przed 13 lipca komisje nie przyjmują dokumentów na studia.

W przypadku nie wypełnienia limitu przyjęć, rejestracja kandydatów w II. terminie (II. tura) rekrutacji rozpocznie się 16 lipca na studia stacjonarne I. stopnia i jednolite magisterskie i 20 lipca na studia II. stopnia, a na studia niestacjonarne - 25 lipca. Na tym etapie rekrutacji, dokumenty należy składać bezpośrednio po zarejestrowaniu i wpłaceniu opłaty rekrutacyjnej. O przyjęciu decyduje wtedy kolejność złożenia dokumentów w komisji rekrutacyjnej. Informacji na temat II. terminu rekrutacji i kierunkach studiów, na które się odbywa, szukaj w zakładce "Rekrutacja".

Szczegółowy harmonogram jest umieszczony w zakładce Akty prawne rekrutacji -> Harmonogram rekrutacji

UWAGA! Cudzoziemcy mogą składać/wysyłać dokumenty już od maja b.r.  

.