Uniwersytet, który powstał z marzeń

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Uniwersytet, który powstał z marzeń

"65 lat tradycji, 25 lat uniwersytetu" – pod takim hasłem przebiegła kulminacja obchodów 25 – lecia istnienia Uniwersytetu Opolskiego (linki do filmów z uroczystości i galerię zdjęć zamieszczamy pod tekstem). 

Uroczystą galę w Filharmonii Opolskiej, której koncertową salę do ostatniego miejsca wypełnili uczestnicy spotkania, otworzył rektor UO prof. dr hab. Marek Masnyk.

Na wstępie powitał  dostojnych gości, którzy zechcieli dzielić ze społecznością uniwersytecką te wyjątkowe chwile. Znaleźli się wśród nich między innymi: marszałek województwa Andrzej Buła, wicewojewoda Violetta Porowska, prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski, apb Alfons Nossol, konsul Niemiec Birgit Fisel-Rosle, byli rektorzy Wyższej Szkoły Pedagogicznej i Uniwersytetu Opolskiego, rektorzy zaprzyjaźnionych uczelni, parlamentarzyści, samorządowcy, biznesmeni, przedstawiciele świata akademickiego, medycznego, artystycznego, dyrektorzy ważnych opolskich instytucji, przyjaciele i mecenasi naszej uczelni, pracownicy i studenci Uniwersytetu Opolskiego, mieszkańcy Opola.

Dokładamy swoją cegiełkę do europejskiego dzieła

- Kultura europejska dała światu wielki, doniosły wynalazek: uniwersytet – mówił rektor Masnyk. – My jako Uniwersytet Opolski dokładamy do tego swoją cegiełkę. Nasz uniwersytet został zbudowany na marzeniach – podkreślił prof. Masnyk nawiązując do wielusetletnich starań o powołanie uniwersytetu na naszych ziemiach: najpierw w Brzegu, potem w Nysie. – Udało się dopiero w Opolu, gdzie najpierw zaistniała Wyższa Szkoła Pedagogiczna, potem Uniwersytet Opolski. W 1994 roku mogliśmy powiedzieć: tak! Mamy uniwersytet! Dziś zapraszam do wspomnień i do wędrówki po minionych dziesięcioleciach.

Marzenia i wiara

Początki Uniwersytetu Opolskiego wspominała ze sceny (także na filmie, do którego link zamieszczamy poniżej) m.in. prof. Dorota Simonides. – Człowiek się rodzi mając nie tylko ojca, ale przede wszystkim matkę – żartowała nawiązując do grupy ojców – założycieli Uniwersytetu Opolskiego, w której to grupie bardzo ciężko na rzecz powołania UO pracowała. Opowiadała m.in. o staraniach w parlamencie na rzecz przeforsowania decyzji o powołaniu naszego uniwersytetu.

Ksiądz prof. Helmut Sobeczko wspomniał m.in. o ogromie prac organizacyjnych, jakie należało przeprowadzić przy powoływaniu uniwersytetu, a prof. Franciszek Marek, pierwszy rektor UO pochodzący z wyboru, stwierdził: - Mogliśmy w Opolu mieć uniwersytet wcześniej, ale ówczesna Wyższa Szkoła Inżynierska nie chciała przystąpić do spółki z WSP. I chwała jej za to, bo mamy teraz i Uniwersytet Opolski, i Politechnikę Opolską!

Głos zabrał także wieloletni rektor UO (aż trzech kadencji) prof. dr hab. Stanisław S. Nicieja. – Uniwersytet Opolski to wielka przygoda mojego życia i świat wielkich przyjaźni – powiedział. -  Powołanie naszego uniwersytetu było wydarzeniem ogólnopolskim: powstawał dwunasty uniwersytet w kraju! A potem nastał czas budowania, czas inwestycji.

Prof. Nicieja przywołał dyskusje o tym, gdzie budować kampus uniwersytecki; w grę wchodził na przykład teren zajmowany dziś przez CH Karolinka. – Zdecydowaliśmy się jednak na centrum miasta, chcąc stać się ważną częścią Opola – opowiadał. – Kiedy podjęliśmy decyzję, że remontujemy zrujnowany budynek po starym szpitalu przy Placu Kopernika, niedowiarkowie  twierdzili, że kaktusy im na dłoniach wyrosną jeśli uda nam się to przeprowadzić. Dziś sobie myślę, że zdobycie 54 milionów złotych na tę inwestycję było zwyczajnym cudem…

Arcybiskup Alfons Nossol wspomniał moment, kiedy po raz pierwszy usłyszał słowo "uniwersytet". - W pierwszej klasie szkoły podstawowej na długiej przerwie czekam przed drzwiami na nauczyciela. Zapytałem go, co to jest ten uniwersytet. On wtedy na mnie tak popatrzył i powiedział: Chłopcze, uniwersytet ci nigdy nie będzie groził. I odszedł. Któż mógłby wtedy przypuszczać, że będzie się miało w specyficzny sposób do czynienia z uniwersytetem, że się będzie w pewnym sensie współzałożycielem uniwersytetu... 

Wyjątkowa chwila: przekazanie nowych insygniów rektorskich

Pięknym momentem uroczystości było przekazanie rektorowi prof. Markowi Masnykowi nowych insygniów władzy rektorskiej: pierścienia, berła i łańcucha, wykonanych ze srebra, w które oprawiono bursztyny. Insygnia ufundowali opolscy przedsiębiorcy, skupieni w Radzie Gospodarczej przy rektorze UO. Autorem projektu jest znany rzeźbiarz prof. Marian Molenda z Wydziału Sztuki UO.

Gratulacje z okazji jubileuszu i życzenia wszelkiej pomyślności na przyszłość złożyli społeczności uniwersyteckiej na ręce rektora prof. Marka Masnyka m.in. wicewojewoda Violetta Porowska, prezydent Arkadiusz Wiśniewski, wicemarszałek Roman Kolek, posłanka Katarzyna Czochara; odczytała ona list skierowany do władz UO przez premiera Mateusza Morawieckiego.  

Jak podkreślił rzecznik UO Maciej Kochański goście uroczystej gali mogli spotkać panteon osób, które tworzyły i rozwijały naszą uczelnię – tak Wyższą Szkołę Pedagogiczną,  jak Uniwersytet Opolski. – 25-latkowie to ludzie młodzi, z głową pełną marzeń, ale też pełni aspiracji, pomysłów i energii – powiedział nawiązując do srebrnego jubileuszu uczelni. – Tacy chcemy być i tak właśnie traktujemy ten jubileusz, za którym stoi też 65 lat tradycji i wysiłku oraz pracy dostojnych gości – osób, które sprawiły, że mamy dziś uczelnię  w obecnym kształcie.

Oprawę muzyczną uroczystości zapewnił Big Band Uniwersytetu Opolskiego, z którym wystąpił m.in. Jarosław Wasik, a swoim koncertem uświetniła ją pieśniarka Alicja Majewska, której towarzyszył Włodzimierz Korcz.

Po oficjalnej części nasi goście spotkali się we foyer filharmonii, by przy skromnym poczęstunku powspominać początki Uniwersytetu Opolskiego.

25 wyróżnień na 25 lat

Moc wzruszeń towarzyszyła ważnej części uroczystości, jaką było uhonorowanie 25 znamienitych  osób specjalnym uniwersyteckim wyróżnieniem: okolicznościowymi pinsami. Wraz ze słowami szczerej wdzięczności i szacunku za ich pracę na rzecz naszej uczelni wręczono im także pamiątkowe grafiki. 

Te osoby to:   

Prof. dr hab. Jerzy Pośpiech 

Rektor UO w roku akademickim 1994/95 – pierwszy rektor Uniwersytetu Opolskiego; to za jego kadencji WSP przekształciła się w Uniwersytet Opolski. 

Prof. dr hab. Franciszek Marek

Był rektorem Uniwersytetu Opolskiego w roku akademickim 1995/96 – pierwszym rektorem pochodzącym z wyborów dokonanych przez kolegium elektorów UO. 

Prof. dr hab. Stanisław Nicieja 

Historyk, naukowiec, polityk, pasjonat i znawca Kresów Wschodnich. Rektor Uniwersytetu Opolskiego trzech kadencji: 1996-2002, 2005-2008 i 2012-2016.

Prof. dr hab. Józef Musielok 

Profesor nauk fizycznych, rektor Uniwersytetu Opolskiego w latach 2002–2005. 

Prof. dr hab. inż. Krystyna Czaja 

Profesor nauk chemicznych, jedyna jak do tej pory kobieta na stanowisku rektora Uniwersytetu Opolskiego – pełniła tę funkcję w latach 2008 – 2012. 

Ks. abp prof. dr hab. Alfons Nossol 

Wielki orędownik powołania Uniwersytetu Opolskiego, jeden z jego ojców – założycieli.

Ks. prof. dr hab. Helmut Sobeczko 

Działał aktywnie na rzecz powołania Uniwersytetu Opolskiego redagując potrzebne dokumentyPo powołaniu UO w 1994 został wybrany na pierwszego dziekana Wydziału Teologicznego, którym był w latach 1995-2002.

Prof. dr hab. Barbara Rzeszotarska 

Należała do grona pionierów tworzących podstawy opolskiej chemii. 

Prof. dr hab. Dorota Simonides 

Parlamentarzystka, naukowiec, pisarka, orędowniczka powołania Uniwersytetu Opolskiego.   

Prof. dr hab. Stanisław Gajda 

Profesor Gajda jest pracownikiem Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa UO.

Jest doktorem honoris causa trzech uczelni: Uniwersytetu św. Cyryla i św. Metodego w Skopje, Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie oraz Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie.

Dr Marta Hatalska 

Jest doktorem nauk humanistycznych, specjalizuje się w historii Śląska. Z Uniwersytetem Opolskim związana w latach 1994-2012. Świetny dydaktyk. Długoletnia wicedyrektor Instytutu Historii. 

Prof. dr hab. Janusz Kroszel 

Z naszą uczelnią związany jest od 1962 roku. W latach 1973-1980 był prorektorem Wyższej Szkoły Pedagogicznej. Wtedy to położył wielkie zasługi w dziele tworzenia w WSP kierunków ekonomicznych. 

Prof. dr hab. Adam Latała

Jeden z pomysłodawców powołania na UO kierunku lekarskiego. Doprowadził do utworzenia Instytutu Biologii i Ochrony Środowiska, którego został pierwszym dyrektorem. 

Dr Stanisława Włoch-Barżij

Z naszą uczelnią związana od 1978 roku. Specjalizuje się w pedagogice przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Pełniła funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Studiów Edukacyjnych.

Dr Eryk Holona 

Humanista, specjalizujący się w teorii wychowania, pedagogice społecznej, historii oświaty. Współtwórca Harcerskiego Kręgu Akademickiego  HAKI.

Prof. dr hab. Stanisław Stadniczeńko 

Pierwszy dziekan Wydziału Prawa i Administracji UO, specjalista w zakresie teorii państwa i prawa oraz prawa administracyjnego. 

Dr Elżbieta Trylnik 

Związana z naszą uczelnią od 1979 roku. Blisko 40 lat temu założyła chór uczelniany Dramma per musica; nadal jest jego kierownikiem artystycznym i dyrygentem. 

Karol Cebula 

Rzemieślnik i przedsiębiorca, samorządowiec. Członek Trybunału Stanu. Honorowy senator Uniwersytetu Opolskiego. Społeczność uniwersytecka zna go jako wiernego przyjaciela Uniwersytetu Opolskiego i jego hojnego mecenasa

Krzysztof Ciecióra 

Był przewodniczącym samorządu studenckiego Uniwersytetu Opolskiego. 

Jako  pierwszy w historii reprezentant UO został wybrany w ogólnopolskich wyborach na przedstawiciela do Rady Studentów Parlamentu Studentów RP. 

Dr Wanda Matwiejczuk

Wieloletnia dyrektor Biblioteki Głównej najpierw WSP, potem UO. Jest współorganizatorką i pierwszą dyrektorką Muzeum Uniwersytetu Opolskiego.

Lucyna Kusyk 

Jedna z legend Uniwersytetu Opolskiego. Przepracowała w rektoracie Uniwersytetu Opolskiego 30 lat, wspierając organizacyjnie aż sześciu rektorów.

Maria Najda

Długoletnia kwestor najpierw WSP, potem Uniwersytetu Opolskiego. Mówiło się o niej kobieta – instytucja. 

Anna Kuczyńska

Emerytowana pracownica UO, wieloletnia kierowniczka Samodzielnej Sekcji ds. Nauki i Współpracy UO. Za jej czasów rozpoczęła się na uczelni międzynarodowa wymiana studencka. 

Dr Jerzy Wiechuła

Fizyk, specjalista fizyki ciała stałego, od wielu lat jednak kojarzony przede wszystkim z niuansami rekrutacji na Uniwersytet Opolski – jest pełnomocnikiem rektora do spraw rekrutacji właśnie. 

Mgr Halina Szczegot

Wieloletnia zasłużona dyrektor Wydawnictwa Uniwersytetu Opolskiego, związana z nim od początków jego istnienia. 

Nasze filmy - trochę uniwersyteckiej historii i współczesności! 

Krótka relacja z gali - TUTAJ

Droga do uniwersytetu - TUTAJ

Pierwsze lata akademickiego Opola - TUTAJ

Od Villi Academica do Collegium Maius - TUTAJ

Pierwsze lata Uniwersytetu Opolskiego - TUTAJ

Uniwersytet na progu wielkich zmian - TUTAJ

Pełna galeria zdjęć - TUTAJ

Zdjęcia: Jerzy Stemplewski, Jarosław Mokrzycki

Filmy: Filip Ożarowski


89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
6
6
6
6
6
6
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
.