Uwaga, studenci przystępujący do egzaminu „BULATS”!

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Uwaga, studenci przystępujący do egzaminu „BULATS”!

Opłaty w wysokości 140 zł  dla studentów UO lub 150 zł  dla osób niestudiujących na UO

proszę wpłacać do 6 maja 2019 r. na konto UO:

09 1090 2138 0000 0005 5600 0043
Uniwersytet Opolski 
Pl. Kopernika 11a
45-040 Opole

W  tytule opłaty proszę wpisać: imię i nazwisko, egzamin BULATS z języka  angielskiego.

Z dowodem wpłaty proszę zgłosić się do sekretariatu SJO do 6 maja 2019 r. – jest to warunek konieczny do przystąpienia do egzaminu.

W przypadku nieprzystąpienia do egzaminu nie będzie zwrotu wpłaty. Przy dużej liczbie chętnych zaproponujemy drugi termin.

 

.