Odeszła Irena Hyla, długoletnia pracownica naszej uczelni

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Odeszła Irena Hyla, długoletnia pracownica naszej uczelni

Irena Hyla była długoletnim, bardzo zaangażowanym, cenionym pracownikiem dydaktycznym Studium Wychowania Fizycznego i Sportu. Pracę na uczelni rozpoczęła 1 października 1965 r.

Była absolwentką Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Pełniła funkcję zastępcy kierownika Studium WFiS w latach 1975 - 1978. Była trenerem uczelnianej sekcji piłki koszykowej kobiet. Aktywnie uczestniczyła w organizacji i prowadzeniu niezwykle popularnych letnich i zimowych obozów sportowych. Bardzo lubiana przez studentów i szanowana przez współpracowników. Pracę zawodową zakończyła w 1990 r. przechodząc na emeryturę. Zmarła 11 listopada 2019 r. 

Msza święta w intencji zmarłej zostanie odprawiona 15 listopada 2019 r. (piątek) w nowej kaplicy Opole – Półwieś. Po mszy nastąpi odprowadzenie zmarłej na miejsce wiecznego spoczynku. 

 

.