Profesura belwederska dla Ilony Dobosiewicz

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Profesura belwederska dla Ilony Dobosiewicz

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z 25 października 2019 r. nadał pani Ilonie Dobosiewicz tytuł profesora nauk humanistycznych. Tym samym prof. Ilona Dobosiewicz jest pierwszym profesorem tytularnym w nowej strukturze Instytutu Nauk o Literaturze.

Pani profesor serdecznie gratulujemy!

Prof. Ilona Dobosiewicz jest absolwentką filologii angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Studia doktoranckie odbyła na Illinois State University (USA), gdzie w 1993 obroniła dysertację na temat relacji między kobietami w powieściach Jane Austen.  Stopień doktora habilitowanego uzyskała na Uniwersytecie Opolskim w 2004 roku a 25 października 2019 Prezydent RP nadał jej tytuł profesora nauk humanistycznych.

 Profesor Dobosiewicz związana jest z Uniwersytetem Opolskim od 1993, kiedy podjęła pracę w Instytucie Filologii Angielskiej. W latach 2005-2012 była prodziekanem do spraw studenckich Wydziału Filologicznego, a obecnie pełni funkcję kierownika studiów doktoranckich PhD Programme in English Language and Literature. Jest redaktorem prowadzącym czasopisma naukowego Explorations: A Journal of Language and Literature, wydawanego przez Uniwersytet Opolski.

  Zainteresowania badawcze prof. Dobosiewicz dotyczą dziewiętnastowiecznej literatury angielskiej, zwłaszcza tworzonej przez kobiety, wątków żydowskich w literaturze oraz recepcji literatury brytyjskiej w Polsce. Jest autorką trzech książek: Female Relationships in Jane Austen’s Novels (1997), Ambivalent Feminism: Marriage and Women’s Social Roles in George Eliot’s Works (2003), and Borderland: Jewishness and Gender in the Works of Amy Levy (2016) oraz wielu artykułów naukowych, które ukazały się w czasopismach naukowych w Polsce, Francji, Portugalii i Wielkiej Brytanii,  oraz w tomach zbiorowych opublikowanych przez znaczące brytyjskie wydawnictwa akademickie, takie jak Palgrave-Macmillan, czy Bloomsbury Academic. Profesor Dobosiewicz brała udział w w międzynarodowym projekcie badawczym The Reception of George Eliot in Europe koordynowanym przez Elinor Shaffer (School of Advanced Study, University of London) i Catherine Brown (New College of the Humanities), który jest częścią monumentalnego przedsięwzięcia The Reception of British and Irish Authors in Europe finansowanego z grantów British Academy, The Arts and Humanities Research Board oraz The Modern Humanities Research Association. Wyniki swoich badań prezentowała na wielu międzynarodowych konferencjach naukowych w Polsce, Portugalii i w Wielkiej Brytanii. W ramach programu Erasmus wygłaszała wykłady gościnne na uniwersytetach w Hiszpanii i we Włoszech; prowadziła również zajęcia ze studentami Nord-Trondelag University College, w Norwegii w ramach programu finansowanego z grantu przyznanego przez Norweski Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy. Była promotorką trzech rozprawa doktorskich obronionych na Uniwersytecie Opolskim oraz recenzentką w licznych przewodach doktorskich i habilitacyjnych.

Prof. Ilona Dobosiewicz pracuje w Instytucie Nauk o Literaturze UO.

 

.