Jakość kształcenia - aktualności

Bieżące informacje

Szanowni Państwo,
ze względu na zakończenie prac Uczelnianego Zespołu ds. Doskonalenia Jakości Kształcenia w obecnym składzie z dniem 30.09.2019 oraz intensywną współpracę wszystkich wydziałów z PKA, w obecnym roku akademickim postanowiliśmy zmienić (uprościć) wzór sprawozdania rocznego z doskonalenia i oceny jakości kształcenia. Bardzo prosimy o zaznaczenie odpowiedzi TAK/NIE i podanie wyjaśnień tam, gdzie powinny się znaleźć. Szczególnie zależy nam na ostatniej rubryce DOBRE PRAKTYKI, ponieważ zaplanowaliśmy opracowanie KSIĘGI DOBRYCH PRAKTYK na zakończenie kadencji 2016-2020. (Pobierz wzór sprawozdania)

Bardzo prosimy o przyjęcie tego 1 sprawozdania (zastępuje 2 sprawozdania z doskonalenia i oceny) na ostatniej wrześniowej radzie wydziału i przekazanie wersji elektronicznej na adres ela@uni.opole.pl oraz idobra@uni.opole.pl  i podpisanej wersji papierowej do Rektoratu.

Szanowni Państwo, Na stronie internetowej Polskiej Komisji Akredytacyjnej dostępne są obowiązujące od 29.02.2019 r. wzory dokumentów związanych z Oceną Programową PKA:

  • wzór raportu samooceny (profil praktyczny i ogólnoakademicki),
  • wzór raportu z wizytacji (profil praktyczny i ogólnoakademicki),
  • wzór raportu samooceny / nt. działań naprawczych po ocenie warunkowej,
  • wzór raportu z wizytacji po ocenie warunkowej.
Wzory dostępne są pod linkiem: http://www.pka.edu.pl/wzory-i-procedury/
Na stronie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dostępne są także Szczegółowe kryteria oceny programowej wraz ze wskazówkami. Polecamy osobom zainteresowanym zapoznanie się z powyższymi informacjami..


.